Buddy aanvragen

30 Nov -1

De Bemoedigingssite heeft een aantal betrouwbare buddy’s. We zijn heel dankbaar met Ina Straatsma, zij is onze coördinator van dit bijzondere buddywerk.

Door het buddywerk hebben we allerlei mensen mogen en kunnen ondersteunen voor een periode van enkele maanden. Iets dat veel goeds heeft gedaan in het leven van degenen die het aanvroegen.

Een buddy is iemand die voor een periode van drie maanden digitaal met je meeloopt. Hoewel onze buddyzorg geen hulpverlening is, worden mensen wel persoonlijk en hartelijk gesteund tijdens een moeilijke periode. Dat doet goed! Een buddy doet verschillende dingen: hij of zij is geïnteresseerd in de situatie van de aanvrager, bidt voor deze persoon, stuurt ook wekelijks een persoonlijke mail, gaat in op (geloofs)vragen, en denkt mee.

Een buddy lost geen problemen op, maar luistert en ondersteunt met bemoedigende woorden.

Onze buddy’s worden met zorg verworven. We kennen ze het liefst persoonlijk. Een buddy zet zich met name digitaal in voor iemand anders. Hij of zij zaait Gods liefde door allerlei dingen, zoals een mooie e-card, een lied of een inhoudelijk mailcontact. Ze hebben geheimhouding beloofd en twee referenties aan de coördinator overhandigd. Op deze manier hopen wij een goede selectie te maken en mensen die het moeilijk hebben, zo verantwoord mogelijk bij te staan in een lastige situatie. 

Hoe vraag je een buddy aan?  

Stuur een mailtje naar Ina Straatsma. Zij blijft gedurende de 3 maanden dat de buddy actief is, het vaste aanspreekpunt, zowel voor de aanvrager als voor de buddy.

Als jij wat extra steun nodig hebt, als je je verhaal eens vertrouwelijk wilt delen, als je over geloofsvragen zou willen corresponderen met iemand, dan je nu een buddy kunnen aanvragen. Leg je vraag en je situatie voor aan Ina Straatsma en zij gaat op zoek naar iemand die je verder kan helpen.

Wil je haar mailen? Mail Ina Straatsma persoonlijk

Gebedswerk

Bidden helpt! Heb jij gebed nodig, wij bidden graag voor je. Dit gebedswerk wordt met zorg, vertrouwelijkheid, en in alle rust voor Gods aangezicht gedaan.

Nabijweekend

Nieuwe nabijweekenden zijn gereserveerd voor 2020. Je kunt je binnenkort hiervoor opgeven!

Eva 2.0

God neemt vrouwen serieus. Hij rust ons toe tot onbelemmerde dienst in Zijn Koninkrijk. Laat je in 10 avonden onderdompelen in zoveel bijbels houvast dat jou vrijzet en zegent om je Heer te dienen bij welke taak dan ook!

Bemoedigend onderweg met Jezus (40 dagen serie)

Volg via Facebook onze prachtige 40 dagen serie!