Gebedswerk

30 Nov -1


Bidden helpt! Bij God is het niet belangrijk hoeveel mensen er bidden, noch hoe hard je bidt of hoe lang je bidt; maar of er in geloof en vertrouwen gebeden wordt. In ons werk zijn er momenteel 3 digitale gebedsgroepjes, die ieder thuis en toch samen, voor persoonlijke noden bidden. 

Onze bidders kennen alleen de voornaam en de gebedsvraag. Aniëla Sirks coördineert dit gebedswerk. Zij heeft het onlangs overgenomen van Lisette Meijers, die dit werk op op fijngevoelige en betrouwbare wijze heeft opgezet.

We mogen op deze manier mensen tot steun zijn die gebed nodig hebben, maar de weg naar voorbede voor hun situatie niet goed weten te vinden in hun eigen kerk.


Als jij graag gebed wilt voor een specifieke situatie, neem dan contact op met Aniëla. Zij zal je via de mail proberen om eerst je vraag helder te krijgen en deze dan door te geven aan onze gebedspartners.

Gedurende een periode van gebed, soms eenmalig, vaak wat langere periode, onderhoudt Aniëla het contact tussen de bidders en de aanvrager.
We letten tijdens deze periode van voorbede op Gods leiding en Gods spreken. We vertrouwen er op dat het bidden iets heilzaam gaat uitwerken! 

Denk in dit verband aan Romeinen 8: 26! 

Wil je een gebedsvraag doen, mail Aniëla en zij neemt via de mail contact met jou op. Mail Aniëla nu...

Buddy aanvragen

Zit je met geloofsvragen? Ga je door een moeilijke periode? Denk dan eens aan een buddy. We zijn geen hulpverleners, maar meelevers! Onze buddy is iemand die voor een periode van ongeveer drie maanden digitaal met je optrekt, voor je bidt en over je vragen nadenkt. Het is persoonlijk bemoedigen van mens tot mens, in de naam van Jezus.

Nabijweekend

Wil je ook een weekend lang er even tussenuit, om de Heer te zoeken en Zijn nabijheid? Wij ook!

Eva 2.0

Een online bijbelstudie over schepping m/v, hun verbondenheid en hun samen optrekken in Gods Koninkrijk, in de gemeente en in het huwelijk!