Eva 2.0

30 Nov -1

Is het wel nodig al dat gepraat (gesteggel) over vrouwen en over die relatie met mannen?

Terwijl ik bezig ben de lijnen voor de bijbelcursus uit te zetten, realiseer ik me deze vraag. Ik heb 25 jaar geleden geschreven over dit onderwerp. Het laatste boek is al 20 jaar geleden uitgegeven. Jarenlang was het onderwerp voor mij een beetje taboe. Laat maar, er verandert toch niets... 

Maar daar is verandering in gekomen, ik denk door  de hand van God. Hij heeft het stof van de inhoud van de boeken afgeveegd en me opnieuw begeesterd voor dit onderwerp.

Moeten we praten over Eva, over Adam, over scheppingsorde, over onderdanigheid, over verschil in positie in de kerk?

Ja!

Zonder de zondeval en zonder die gevolgen van de zondeval op vrouwen, zou er geen sprake zijn van een Eva 2.0. Dan bedoel ik niet alleen deze cursus, maar ik bedoel ook die grote moederbelofte dat Jezus ooit zou komen om al wat gebroken was en in zonde was gevallen te herstellen. Jezus is de basis van Eva 2.0. Voor alle vrouwen en ja, Hij is ook de basis van het denken waarover ik in de cursus Eva 2.0 wil spreken.

Jezus is belofte aan Eva en aan haar dochters, die  zwaar moesten lijden als gevolg van de zondeval. Wereldwijd, alle culturen, alle religies maken zich schuldig aan onderdrukking van vrouwen. Hier en daar kwam er verzet, zoals het feminisme in onze eigen westerse wereld. 

Maar ik zal mezelf nooit een feministe noemen, omdat ik als christenvrouw iets veel beters gevonden heb. Jezus, het enige pleitgrond waarop de vrouw werkelijk vrijgekocht is. Als de Zoon van God je vrij gekocht heeft, dan pas kom je werkelijk vrij! Geen andere pleitgrond hebben wij! 

Christenen zouden uit diep respect voor hun Heiland zich juist moeten verdiepen in deze materie, in plaats van op dit punt juist gelijkvormig te zijn aan alle andere religies van deze wereld. Wij hadden de wereld het verschil moeten laten zien, de vrijheid waartoe het volgen van Christus ons oproept. Hoe anders is dat dan dat we in onze eigen samenleving ons bijna belachelijk maken met het uitsluiten van vrouwen op bepaalde terreinen van ons geloofswerk. 

Eva 1.0, de vrouw voor Adam was volmaakt! Hun samenhang was uniek en het verwees naar elkaar. De seksen ontstonden pas toen er twee waren, toen er ook onderscheid gemaakt kon worden. Want Adam en Eva zijn vanaf het begin naar het beeld van het Hemelse 'Ons' geschapen, waarbij God zelf verlangde de derde component te zijn van deze aardse drie-eenheid! Verbinding, verbinding, verbinding, dat zingt Gods Woord over man en vrouw en het wordt toch zo tijd dat we dat lied in de bijbel horen, (h) erkennen en gaan meezingen! 

Dus een bijbelcursus met oog en prediking over de moederbelofte aan Eva: Eva, er komt een Verlosser! Uit jouw zaad (?) zal Jezus komen. Eva, en alle dochters van Eva: er komt een weg van herstel... Een UPGRADE! Halleluja! Daar willen we het over hebben in de cursus van Eva 2.0!

Het oorspronkelijke plan van God ligt vast besloten en zal gevonden worden als we in Jezus anders leren denken. Als we het aandurven om begrippen als eenheid, gelijkwaardigheid, gelijke mogelijkheden en kansen, verbinding en samenwerking hoger te gaan waarderen dan wat we nu elkaar voorhouden, de zogenaamde scheppingsorde die man van vrouw apart positioneert. 

Ben je nieuwsgierig? Wij gaan in de cursus vooral met Gods Woord bezig. Op zoek naar de parels die ons een ander verhaal vertellen dan wat we veel al gewend zijn te horen over vrouwen en mannen. 

Deze cursus start op 18 oktober, en is alleen te volgen via een besloten Facebook groep. Meer weten of je zelf meteen opgeven? Kijk op Eva 2.0 cursus voor meer informatie. Van harte welkom! 

Gebruik eventueel deze link in je browser: https://bijbelstudie.gerryvelema.nl/

Buddy aanvragen

Zit je met geloofsvragen? Ga je door een moeilijke periode? Denk dan eens aan een buddy. We zijn geen hulpverleners, maar meelevers! Onze buddy is iemand die voor een periode van ongeveer drie maanden digitaal met je optrekt, voor je bidt en over je vragen nadenkt. Het is persoonlijk bemoedigen van mens tot mens, in de naam van Jezus.

Gebedswerk

Bidden helpt! Bij God is het niet belangrijk hoeveel mensen er bidden, noch hoe hard je bidt of hoe lang je bidt; maar of er in geloof en vertrouwen gebeden wordt. In ons werk zijn tot nu toe er 3 digitale gebedsgroepjes die ieder thuis , maar toch samen, voor persoonlijke noden bidden.

Nabijweekend

Wil je ook een weekend lang er even tussenuit, om de Heer te zoeken en Zijn nabijheid? Wij ook!