Nabijweekend

30 Nov -1

 Je kunt je nu niet meer opgeven voor het weekend in september. Begin 2018 zullen we (D.V.) de nieuwe weekenden bekendmaken en de inschrijving weer open stellen.   


Nabijweekenden 2017

  1. 15/16/17 september (inschrijvingstermijn gesloten) 


Wat is een nabijweekend? 

Met elkaar bijna 48 uur lang dichtbij onze Heiland zijn
Nabijheid: Bij de Heer, bij het Woord, bij jezelf en bij elkaar
Het weekend wordt goed verzorgd en kost slechts € 75,00 per persoon!
We beginnen op vrijdagmiddag 17.00 uur (koffie, van af 18.00 start het programma: samen een heerlijke warme maaltijd en elkaar leren kennen) We eindigen zondagmiddag rond 16.00 uur.

Een geweldig weekend, samen dicht bij de Heer komen! Tijd hebben om in rust en in een liefdevolle omgeving stil te staan bij je leven. Bij zowel die mooie als ook lastige of pijnlijke kanten van het leven. Er is veel persoonlijke aandacht en ook alle mogelijkheid tot gesprek en gebed met ons luister-team. 

Aanmelden

Per weekend kunnen wij slechts 10 tot 15 deelnemers uitnodigen om te komen. Daarom stellen we biddend en met zorg iedere groep gasten samen. Dat is elke keer een uitdaging: Heer, wie mogen we deze keer uitnodigen? 

Hoeveel gasten kunnen komen, hangt ook af van wélke gasten er komen. De meeste kamers zijn bedoeld om met 2 of 3 mensen te slapen. We hebben beperkt ruimte voor mensen (m/v) die graag alleen slapen. (er zijn hiervoor ook 2 kleine caravans beschikbaar.) 

Je kunt ook met je eigen caravan of camper het weekend meemaken, eventueel gekoppeld aan een paar extra kampeerdagen. 

We moedigen in het bijzonder broeders en zusters aan te komen, die vanwege fysieke beperkingen, niet makkelijk er uit komen. In Lely van Sharon beschikken we ook over één speciale zorgkamer met twee bedden, waar we een of twee gasten kunnen herbergen die fysiek beperkt zijn. Overleg met onze gastvrouw, Gery Luinstra, de eigenaresse van Lely van Sharon. Zij kan je informeren over deze mogelijkheid. 

Na je aanmelding word je binnen een week gebeld door iemand van het Nabijteam.

Dit persoonlijk bellen doen we om je alvast wat beter te leren kennen en jou de gelegenheid te bieden je vragen aan ons te stellen. We willen je graag meer vertellen over onze nabijweekend en en wat je kunt verwachten. Ook horen wij graag waarom jij wilt komen, wat je er zelf van verwacht en of er nog extra aandachtspunten voor ons zijn waar we rekening mee moeten houden.

Betaling en annulering 

Zes weken voor het weekend plannen we onze Nabij vergadering, waar we biddend de groep samen te stellen voor het nieuwe nabijweekend. Zodra we dit weten, word je door Gery Luinstra op de hoogte gebracht. Je hoort altijd van ons, ongeacht of je wel of niet wordt uitgenodigd te komen. 

Als dit bekend is, vragen we je ook om binnen 14 dagen € 75,00 aan ons over te maken. (spaar hier eventueel alvast voor) Met deze betaling staat de reservering vast. Annuleren is in bijzondere omstandigheden mogelijk en gaat in goed overleg.

Bedenk bij dit alles dat wij de Nabijweekenden niet ondernemen met een commercieel doel.
Het verzorgen van deze weekenden gebeurt met een team van vrijwilligers die zich allemaal belangeloos inzetten. Keer op keer zien we hoe God ons overlaadt met zijn onmisbare zegen en gunstbewijzen. We zien hoe waar het woord is: Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Kom dat ervaren, als je de liefde en nabijheid van de Heer graag wilt ervaren. 

Word je om welke reden dan ook, niet door ons uitgenodigd, laat je dan vooral niet ontmoedigen! Dit heeft dikwijls geen persoonlijke reden, maar organisatorisch. 

Heb je al zin gekregen om een weekend mee te maken?
Je kunt je nu helaas niet meer opgeven, maar begin 2018  hopen we weer het nieuwe weekend bekend te maken en open te stellen voor aanmelding.  

Gods zegen en zijn nabijheid, voor jou! 

namens het Nabij-team, Atty, Bea, Gery, Gerlinde en Gerry 


   

Buddy aanvragen

Zit je met geloofsvragen? Ga je door een moeilijke periode? We hebben een aantal toegewijde en gelovige buddy's, die van harte (digitaal) een poosje met je meelopen.

Gebedswerk

Bidden helpt! Heb jij gebed nodig, wij werken tot nu toe met twee kleine gebedsgroepjes die voor persoonlijke noden willen bidden. Dit geloofswerk wordt met zorg en grote vertrouwelijkheid omgeven.

Eva 2.0

Online bijbelstudie over God spreken over man en vrouw, hun unieke verbondenheid en de roep van God om samen op te trekken in Gods Koninkrijk, zowel in de samenleving, de gemeente als in het huwelijk!