Sterven in Christus

Gerry Velema
folder_openGeloof
visibility0 share0
23 Jun 2017

 Sterven in Christus 

We kennen als christenen zoveel bijbelstudies over genezing. We horen het zo vaak dat Jezus genezen wil...  Wonderwerken, ja, Gods Woord zegt dat wij ze zouden doen in navolging van onze Heer. Het is enorm groots dat Jezus zijn Opstandingskracht deelt met zijn gemeente! Met elk mens dat eenvoudigweg een gelovige gebed bidt, in Jezus naam!

En toch... Ondanks genezingsconferenties, bijbelstudie, 7 stappen naar genezing, alle belemmeringen tot genezing weten te benoemen, toch... proeft slechts een klein deel van Gods kinderen deze kracht tot bevrijding en verlossing van ziekten.


Er is nog een wonderwerk te noemen. Deze vindt plaats door zelfde kracht, de wonderbare kracht van Jezus Opstanding! Deze kracht bewerkt dat een kind van God sterft aan de hand van zijn Heiland.

1 Cor 15: 10  (NBV): Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.  

Een prachtig hoofdstuk uit de bijbel, dat helemaal ingaat op de betekenis van de Opstanding van Jezus. Dat is zo fundamenteel voor een christen. Jezus heeft dit tot stand gebracht, door zijn kruisdood:

Gelukkig de stervenden!

Openbaring 14: 13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op!': Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'  Sterven in Christus is een groot wonder, een voorrecht, een genade-gunst, van God aan zijn kinderen. 

Wat is het jammer dat we hier niet meer bijbelstudie, preken en conferenties aan besteden, want we maken het allemaal mee. Op een dag sterven we hier op aarde. Het wonder van genezing komt sporadisch voor, maar sterven doen we allemaal een keer. Hoe is dat om te horen: Gelukkig zijn jullie (stervenden), die in verbondenheid met hun Heer sterven.

Wij zullen dezelfde Opstandingskracht van Jezus ontmoeten op het moment dat wij hier onze ogen voorgoed sluiten. Wij hebben toch niet alleen onze hoop op Christus gevestigd voor dit leven!'   

Gaan we niet om met het wonder van genezing, alsof dit onze enige hoop is! Dit leven hier! We willen vooral dat iemand maar weer beter wordt en blijft leven. We willen die ander niet verliezen en dat is ook zo begrijpelijk. 

Waarom sterven wij mensen? En wat nog belangrijker is: wat gebeurt er met ons, als wij sterven? Wat is het sterven in Christus? 

Een zuster van niks. 

Ik ben ooit verpleegster geweest. Voor allerlei taken werd ik opgeleid: om dag -en nacht diensten te kunnen draaien om voor de zieken te zorgen. Een verpleegster is er om zieken te helpen hun ziekte te dragen en te overwinnen. Daar was alles op gericht. 

Maar als verpleegkundige moest ik ook leren om gaan met een stervende. Ik heb ook menige keer samen met de rouwende familie bij een sterfbed gestaan. Je zou een verpleegster van niks zijn, als je alleen maar om te kunt gaan met mensen die weer beter werden. Als je er niet voor die stervende mens zou zijn, helpend en ondersteunend. Soms denk ik dat een deel van de christenen op deze manier met de wonderkracht van Jezus omgaan, als 'broeders en zusters van niks'. Ze willen wel er zijn om te bidden voor de zieken en hen beter te zien worden, maar ze willen er niet van weten, ze hebben geen geloofswoorden voor een kind van God dat gaat sterven...  

Hoe lang blijf je bidden? 

Toen ik als jong-volwassene eens meebad voor de genezing van een oude broeder die leed aan prostaatkanker, viel het me voor het eerst op dat we maar bleven bidden voor genezing, terwijl de arme man al terminal was en het logisch werd dat hij zou gaan sterven. Was hij er klaar voor? Was zijn vrouw klaar om afscheid te nemen en haar man te laten gaan? We hielp hen daar bij. Welke bijbelwoorden konden hier moed en vertroosting brengen. Ik was als verpleegster bekend met stervensbegeleiding van mensen die zich bevonden in de laatste fase van hun leven, maar in onze gemeente? Wanneer zou dit gebed om genezing veranderen in de nodige geestelijke zorg voor die oude man en zijn vrouw?

Dit werd een vraag die me is gaan vergezellen tot op de dag van vandaag: wanneer stoppen wij ons bidden om genezing om bewust onze broer of zus te helpen zich te richten op dat andere geweldige wonder van Jezus: als een mens mag sterven in Christus. 


Filippenzen: 

10: Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. 

21: Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. 
Er zal hier nog zoveel over te leren en te verkennen zijn en daar wil ik me de komende tijd op richten. Bemoedigingen verzamelen voor broeders en zusters die sterven zullen en dat bewust tegemoet moeten gaan, samen met hun naasten. Bemoedigingen voor bij het sterven. Het zal het vijfde en laatste boekje worden van de serie 'een bemoediging voor jou'. Als jij dichtbij mooie tekenen hebt meegemaakt van dit sterven in Christus en je wilt het delen, mail me dan. Ook andere vormen van meedenken of kritische vragen, zijn van harte welkom. Ik geloof dat God me vraagt dit boekje te gaan schrijven. In zijn opdracht ga ik opzoek naar bemoedigingen voor stervende mensen en hun naasten. 

Gerry Velema 


Bekijk ook eens een bemoediging

Opnieuw verbonden
02-06-2017 visibility1718 share35
Houd je ogen op de Weg
10-03-2017 visibility1245 share110
Stortbak uit de hel
12-06-2015 visibility1445 share0
Als je leven door elkaar schudt...
01-08-2014 visibility3588 share212
foto Kaartenset Mix

€ 2,00

Kaartenset Mix
Kaartenset

Kaartenset Mix

In de hemel brandt nog licht

12 Oct 2018

Ik had drie grote redenen om Nee te zeggen, maar ik zei: Ja! Een persoonlijk voorbeeld dat me deze maanden is overkomen.