Voor als je groeien wil

Gerry Velema
folder_openGeloof
visibility0 share13
19 Jul 2018
Er zijn twee dingen belangrijk om in het oog te houden, bij innerlijk herstel: bevrijding, in de vrijheid komen, en groei, ontwikkeling.

Bevrijding 
Soms gaat bevrijding ineens. Je kan bevrijding ontvangen door een therapie te volgen, of door voor je te laten bidden. Soms word je instantelijk bevrijd, soms zijn meer gebeden nodig om je naar de volledige bevrijding te brengen. Zet door. Maar onthoud ook dit: als er zogenaamd niets is gebeurd, dan moet je NIET denken dat er ook echt niets gebeurt...  
 
Want er bestaat nog een bevrijdingsvorm die langzaam binnen komt en vaak alleen achteraf vast te stellen is. Zonder dat je precies weet wanneer je bevrijd bent, stel je vast dat je er zoveel veranderd is, dat je kunt spreken van nieuwe vrijheid. Bevrijding. Je weet dát je bevrijd bent en ook door Wie je bevrijdt bent. Dit heb ik zelf minstens twee keer meegemaakt. 

Ik heb twee kanjers van irreële angst zien verdwijnen uit mijn ziel, die toen ze er waren grote gevolgen hadden, maar toen ze weg waren ook heel concreet nieuwe mogelijkheden boden. Het vond plaats door het werk van God in mijn leven. Daar ben ik zeker van. Het gebeurt onder de helende invloed vanuit Gods koninkrijk. Dit heeft zoveel impact op het wezen van de mens. 

De eerste angst was een sterke angst voor een nieuwe zwangerschap na 3 traumatische ervaringen op gynaecologisch gebied. Die angst was zo sterk dat ik zelfs geen gebed durfde te vragen. Niemand mocht er naar kijken, ik durfde er zelfs amper naar te kijken.
En toch en toch... na bijna 4,5 jaar gebeurde er iets goeds op dit gebied. Het gebeurde zonder dat ik het direct in de gaten had. Maar op een mooie dag vroeg ik mezelf af: hé, waar is die angst gebleven... Het lijkt wel of hij weg is. De weg was open gebroken, ik was bevrijd! 
Onze jongste dochter, Floor, is het levende bewijs van deze overwinning. Want het verlangen nog een kindje te krijgen, was jaren ondersneeuwt door deze angst. Goddank voor uitreddingen die boven ons denken uitgaan! 

De tweede angst die een grote stem heeft gehad, heeft te maken met mijn slechte oren, de operaties en vooral alle duizeligheid die hier mee gepaard gingen. Wat heb ik een angst beleefd vlak voor de laatste operatie. Dat is nu 30 jaar geleden. Hierdoor werd ook dit een gebarricadeerd terrein. Ik wilde niets meer weten van een mogelijke operatie en elke duizeling bleef een punt van strijd om niet opnieuw in paniek te raken. Angsten hebben vaak een aanleiding en leiden vervolgens een irreëel bestaan in de mens, die voelt dit aan als onvrijheid

Toch is er een  opnieuw een ‘bevrijding’ waar te nemen. Sinds kort neem ik een wonderlijke switch waar. Ik loop met dit getuigen een beetje op feiten vooruit, maar het doet me zo sterk denken aan wat ik al een keer eerder heb meegemaakt. Ik merk verandering, bevrijding! De angst lijkt weg te zijn. Nieuwe hoop is Hij me komen brengen. 

Dus ik geloof van harte: God bevrijdt mensen. Ik bid dat je dwars door alles bevrijdt gaat worden, lieve vriendin (of vriend) door Jezus machtige hand. Wij geloven toch samen: onze hulp is van God, Hij kan uitkomst geven, ja toch!! 

Groeien en ontwikkeling 
En dan les 2, ook zo’n levensles die je scherp moet houden in je leven. Ik zie hem ook in mijn leven sijpelen. Het gaat nooit explosief, maar groei kost tijd en neemt tijd. Groei en ontwikkeling ondersteunen jouw weg naar vrijheid. 

Hoe meer inzicht je ontvangt van de Heer, hoe beter leer om allerlei goede geestelijke theorie te hanteren en toe te passen in je leven. Geloof vraagt volgzaamheid. Het woord discipel betekent leerling zijn. De Meester doet je voor en jij doet Hem na. Maar de Meester onderbouwt het waarom achter alle kennis, zodat wij niet alleen leren rekenen en taal, maar ook dit kunnen toepassen in onze eigen dagelijkse levens. Geloof is voor alledag immers! 

Door kennis van taal leer je woorden kennen en gebruiken, kun je communiceren, jouw gevoelens te uiten, jouw denken te delen met anderen. Taal gebruik je zelf bij het hemels spreken met God de Vader, taal spreken, maar ook verstaan zodat je Hem kunt verstaan in je leven.

Dit alles is het geheim van groeien en ontwikkelen en bloeien. Geestelijke groei ondersteunt de vrijheid van je ziel! God zegt in zijn woord: mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. (Hosea 4:6) Als kennis ontbreekt verwildert het volk... Die verwildering zien we om ons heen doordaat kinderen van God 'alles volgen'  wat voorhanden is en wat ook maar enigszins lichtgevend er uitziet, omdat we wanhopig zoeken naar oplossingen voor onze nood. Ons geloof in Jezus is vaak terug gebracht tot een EHBO doosje voor onderweg, maar de echte genezing moet van elders komen.
Toch geeft veel van deze kennis die niet geborgd is in Jezus Christus geestelijke bijwerkingen die niet vermeld worden in de bijsluiter. Er verandert misschien wel eerst iets, en je bent daar blij mee... maar de groei geeft onvrijheid: scheefgroei en andere onvrijheden komen er vaak voor in de plaats. 

Houd je focus gericht op de Vader van alle bevrijding. God zelf heeft enorme  stappen gezet voor jou genezing en bevrijding. De enige God die in onze modder kwam staan om ons er uit te kunnen trekken. In Jezus Christus heeft God het verlos-recht in handen gekregen voor zijn volgelingen!

Wijsheid, die Salomo wist wel wat hij God vroeg, wijsheid, inzicht, kennis, het is de deur naar vrede, naar ontspanning en misschien is wijsheid en kennis, zodat we ook om leren gaan met de 'the best solution in the worst case!'  

Ik ben de Heer zo dankbaar dat ik groeien mag. Dat in groei de kansen geborgen zijn om tot meer en meer bevrijding te komen! Groei maakt dat ik vandaag nog aarzel en morgen spring! Groei en bevrijding gaan hand in hand.
Het maakt mijn leven met de Heer rijker, sterker, volwassener, en geestelijk steeds beter op Jezus gericht.  

Of je herstel en bevrijding snel gaat, of meer tijd vraagt, laat je niet opjutten, jut jezelf ook niet op, jut God niet op, denk niet dat er niets gebeurt, de weg van herstel gaat misschien anders dan je denkt. Maar heus: blijf God vertrouwen. Linksom of rechtsom: je bent kostbaar en zeer bemind in Zijn ogen. Gods Zoon kwam ook voor jouw bevrijding. De Heer zoekt jouw vrijheid even zo vurig als dat jij hem zoekt! 

En ik zoek ook mee...

liefs Gerry 

Bekijk ook eens een bemoediging

Gods tijden in onze dagen!
23-02-2018 visibility3457 share10
Vertrouw me maar
27-01-2017 visibility1405 share119
Uitrusten bij God
09-10-2015 visibility3098 share125
Dwaas voor God
20-01-2012 visibility125 share0
foto Kaartenset Mix

€ 2,00

Kaartenset Mix
Kaartenset

Kaartenset Mix

Eindelijk!

22 Mar 2019

Eindelijk was het zover, vandaag...