Door een renovatie gaan (5)

Gerry Velema
folder_openMens
visibility0 share17
12 Sep 2018

Aan de grond zitten... 

Ik heb die uitdrukking wel eens gehoord, maar de afgelopen dagen heb ik hem ook gebruikt om te vertellen hoe het momenteel met ons is in het huis dat gerenoveerd moet worden. Figuurlijk staat deze uitdrukking voor bankroet zijn, of totaal uitgeput zijn. Je kunt eigenlijk niet dieper zinken. Dat laatste is wat ik letterlijk beleefde toen, na al het sloopwerk dat al had plaatsgevonden, ook nog eens een minikraan door mijn woonkamer denderde. Twee dagen lang werd met man en macht gewerkt om alle ruimten van het voorhuis zand -en puinvrij te maken. Het fundament kwam hierdoor helemaal bloot te liggen. Dieper konden we niet gaan. Dit is was echt de bodem. 

Ik ben in een Volle Evangelie gemeente opgegroeid. Hier is het fundament van mijn geloofsleven gelegd. Ik leerde in deze gemeente dat God geen kleinkinderen heeft, Hij heeft alleen kinderen. Ieder mens, ieder kind zal zelfstandig een keuze moeten maken voor God. 

Je bent geen kind van God omdat je ouders kinderen van God zijn. Een volgeling van Christus, wordt je nooit door iets dat mét je is gebeurd.  Bekering is een fundamentele beslissing, die bewust gemaakt wordt. Zelf kiezen, zelf willen, zelf overtuigd zijn, dat zijn ingrediënten waar God in gelooft. Hoe anders kan een mens zeggen wat in Galaten 2: 20 staat: Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.  

In een christelijk gezin geboren worden heeft zeker wel waarde. Je wordt als kind al onder Gods zegen geplaatst, er wordt voorbede voor je gedaan. Dit is ontzettend positief voor de ontwikkeling van een mens. Niet voor niets zijn de mensen die de Heer al kennen vanaf hun kinderjaren, het sterkst vertegenwoordigd in onze kerken en gemeenten. Dus opgroeien in een christelijk leefklimaat draagt sterk bij, maar het vervangt de noodzaak van een levenskeus maken, niet. Bekering, omkering, die fundamentele verandering in het denken: wie regeert in jouw leven? 

Het begrip bankroet leerde ik kennen in die Volle Evangelie gemeente. Onze voorganger was een ex zakenman. In de zakenwereld komt het begrip bankroet veel vaker voor. Een faillissement maakt mensen bankroet. Vroeger ging dat gepaard met veel schaamte. Onze voorganger gebruikte dit beeld om ons te doordringen van de ernst van een bekering. Je moet soms aan het einde zitten van je eigen kunnen, om zover te komen dat je echt de regie los wil laten en jezelf wilt overgeven aan Jezus.

Elly Zuiderveld zingt hierover in een van die prachtige liederen van hen:  

Ik verlangde naar het leven, en ik dacht dan ben ik vrij. 
meestal duurde het maar even, en dan ging het weer voorbij. 
Ik heb overal gezworven, door een onbekend gebied,
ik ben duizendmaal gestorven, maar het leven vond ik niet.

(De weg, LP al je haren zijn geteld) 

Toen ik niets meer had te dromen, aan het einde van de reis,
mocht ik bij mijn Vader komen in zijn hemels paradijs.
Hij vergaf me al mijn zonden, heeft me van mezelf bevrijdt,
toen heb ik de weg gevonden, het is Jezus die mij leidt! 

Dit is de kracht van dit moment: als je echt niet verder kunt! Op de bodem van al je eigen kunnen, al je eigen willen, al dat voortdurend regie vasthouden over je leven. Dan kun je misschien ook hulp accepteren, Jezus vinden en je overgeven! 

Deze gedachte heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. 

Bekering  gaat bij sommige mensen echt op deze manier en daar kennen we vele getuigenissen van. Maar ook velen zullen hun bekering meer als een proces ervaren. De Heer werd / word je liever elke dag. Alleen is dit belangrijk te weten: als je na jaren 'procesmatige bekering' er achter komt dat je toch wel weer veel zelf de regie in handen hebt genomen, dan wil ik je aansporen om ernst te maken met je bekering. Mag je het dan nog een keer meemaken dat je aan de grond zit van je eigen kunnen, om nu toch te ontdekken dat je je leven echt en opnieuw aan Jezus kunt toevertrouwen. Dieper en oprechter dan ooit tevoren.  

Ons huis, deze leerzame renovatie. We wonen hier al 23 jaar en nu pas is dit aan de orde. Nu pas dit krachtige moment: we kunnen niet verder zakken. Zo is het huis onbewoonbaar geworden. Geen stofzuiger kan hier doorheen, geen dweil kan hier reinigen. Geen kachel kan ons warm houden hier. Alleen met hulp van buitenaf kan ons huis weer leefbaar worden en we willen, o ja, we willen die hulp zo graag aanvaarden!!! 

Jezus is de grote Restaurateur van mensen! Hij begint pas met de herbouw als Hij eerst van je weet of je Hem de regie voor de renovatie geeft! Bekering en Jezus als Heer erkennen, vraagt gehoorzaamheid en vertrouwen dat je bij meest kundige Bouwer je toevlucht hebt gezocht! 

Zie mij hier nu met mijn huis aan de grond zitten, Heer. Help me om van deze ruïne, weer een thuis te maken, leefbaar en bewoonbaar. En komt U dan bij me wonen Heer? Voor altijd, wilt U de Heer zijn en blijven van dit huis? En Jezus zegt: Ik zal komen! Openbaring 3: 20 (NBG) 

Gerry 

Bekijk ook eens een bemoediging

Johannes, apostel van liefde!
11-02-2016 visibility358 share7
Wie ziet mij nog staan?
01-11-2013 visibility872 share50
Deep down in my heart
12-04-2013 visibility134 share1
Levende link
11-06-2010 visibility38 share0
foto Sander is bang

€ 5,00

Sander is bang
Gerry Velema

Sander is bang voor de dood. Zijn buurman is dood gegaan. Nu vraagt Sander zich af waar zijn buurman is gebleven? Is hij een sterretje geworden, of een vlinder of engel? Mensen zeggen zoveel. De buurman zei dat hij naar het vaderhuis ging? Zou dat waar zijn? Sander weet niet wat hij zal geloven? Wie heeft er nu gelijk?

Tijd van rust en herstel

12 Apr 2019

Het herstel zet goed door! God alle dank hiervoor.