Door een renovatie gaan (6)

Gerry Velema
folder_openMens
visibility0 share0
21 Sep 2018

Het geestelijk leven van menige christen heeft wel een renovatie nodig. 

Paulus lijkt er in zijn dagen ook al rekening mee te houden. Hij spreekt in deze metafoor: Als een kundig bouwmeester heb ik een fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar iedereen moet wel goed opletten hoe hij met dat fundament omgaat en hoe je er op verder bouwen wilt. 

Wat is ons fundament? 

Laten we eerst zeggen wat fundamenteel in het leven van ieder mens is: denk maar aan deze waarden die een mens nodig heeft om te ontwikkelen: veiligheid, voeding, kleding, een thuis! Dit is universeel. Kinderen in oorlogsgebieden ontwikkelen veel moeizamer dan als er veiligheid is. Hongerende kinderen groeien amper. Kinderen die verwaarloosd worden, en geen kleding of goede schoenen hebben, lijden daaronder. Kinderen zonder een thuis waar ze terecht kunnen, komen vaak in onmenselijke omstandigheden terecht. 

Onze zoon Tiago heeft enkele jaren op straat geleefd met zijn opa. Hij kreeg alcohol in plaats van brood. Dat heeft zijn toch al zwakke verstandelijke vermogens nog eens extra beperkt. En verder waren het jaren van ontbering voor onze zoon. Er was geen veiligheid voor hem die eerste jaren van zijn leven, geen passende voeding en kleding en ook geen thuis. Toen we hem adopteerden zagen we nog de sporen van verwaarlozing op zijn lijfje. Hoewel hij al maanden lang goed te eten kreeg in Braziliƫ, sinds hij van de straat is gehaald, tekenden nog steeds die kleine witte vlekken zijn donkere huid, om te vertellen dat hij honger had gekend.

De grote renovatie begon voor onze zoon op de dag dat hij op Schiphol als zesjarig mannetje in mijn armen sprong. Vanaf deze dag is er  altijd voor hem gezorgd. Er is veiligheid geweest, elke dag goede voeding, kleren die bij hem pasten en hij kreeg een thuis. Ouders, broers en een zusje, opa's en oma's en nog veel meer familie. Dat alles heeft de lelijke sporen van die eerste jaren grotendeels te niet gedaan. Nee, niet voor 100%, maar wel in die mate dat hij glunderend tegen je zou kunnen zeggen dat hij heel blij met alles en iedereen is. Het fundament zijn wij, zijn ouders! Wij zijn onder hem gekomen. Op onze kracht en aanwezigheid, mocht hij verder bouwen en wij hielpen hem daar zoveel mogelijk bij. Iets dergelijks gebeurt er geestelijk ook.  

Renovatie begint geestelijk vaak ook bij onze adoptie. We worden aangenomen als kinderen van de allerhoogste Heer, JWHW. Hoe groots en serieus zet God onze renovatie in werking. 

Niemand kan het fundament leggen dat er komt te liggen, als je kind van God wordt. Dan is het fundament Jezus Christus zelf. Iemand gaat onder jouw bestaan staan. Als een sterke laag (beton) komt Christus onder jou om te zorgdragen voor stabiliteit, isolatie en veiligheid! Hierop mag jij verder bouwen. (1 Corinthiers 3: 10-17) 

Het fundament moet volgens Paulus worden onderwezen. Je moet het je bewust gaan worden, met alle onderdelen van dat fundament vertrouwd worden. Eigenlijk net zoals een adoptiekind thuis raakt bij zijn ouders. Tiago weet nu hier thuis feilloos de weg en waar allerlei dingen liggen. En zo hoort het ook. Dat past bij het fundament, dat hoort er bij dat hij hier bij ons nu thuis is. 

We hebben het al een paar keer over de sloop gehad. Het fundament Jezus Christus komt niet je leven samen als er nog allerlei troep op de bodem van je bestaan ligt. Eerst moet er opgeruimd worden, er moet soms verwijderd worden, gerepareerd worden, aangepast worden, voordat de betonmolen kan komen om het fundament te leggen in je leven. 

HebreeĆ«n 6 noemt een aantal basis elementen die te maken hebben met het fundament van ons geloofsleven. Om Christus woning te laten maken als fundament onder ons bestaan, zijn deze dingen in het bijzonder nodig om te leren kennen: Dit vermeerdert Jezus ' invloed op je leven. Wie deze dingen gaat verkennen en toelaten, zal merken dat het fundament zijn of haar leven binnen komt en in je gelegd wordt.  

1) bekering van dode werken (opruiming!) Dit gaat via Jezus Kruis en opstanding. 

2) geloof in God, onmisbaar! Jezus geloven op zijn Woord. 

3) het kennen van de dopen, zowel in water als in de Heilige Geest, is letterlijk Jezus navolgen in gerechtigheid. 

4) de kracht van handoplegging kennen, dit ten dienste van anderen en jezelf, is Jezus' opstandingskracht leren kennen. 

5) uitgaan van opstanding uit de dood is fundamenteel Jezus' autoriteit erkennen. 

6) geloven in een eeuwig (eind-)oordeel, is een diep besef van tijd en eeuwigheid, met Jezus als fundament.   


Volgende keer weer iets meer.

Denk er maar over na, stel gerust je vragen, die neem ik graag mee. 

Gerry 


 


Bekijk ook eens een bemoediging

Help! Ik stik er in.
09-09-2016 visibility1400 share96
God in onze relaties
06-11-2015 visibility1494 share0
Bokje springen
05-07-2013 visibility201 share2
Vergeven deel 3
09-03-2012 visibility103 share0
foto Onbelemmerd dienstbaar

€ 5,00

Onbelemmerd dienstbaar
Gerry Velema

Nog altijd actueel in de Nederlands kerk: de positie van de vrouw en Gods Woord. Dit is een lees / werkboekje. Bijbelstudie om alleen of samen met anderen te bestuderen. Op grond van welke bijbels fundament kun je als vrouw je gaven dienstbaar en tevens in alle vrijheid in Christus, inzetten. Jezus gaf geen vinger, maar reikte vrouwen zijn hele hand aan!

Situatie rond het gehoor van Gerry

07 Jun 2019

Voor hen die meeleven en meebidden met Gerry en haar gehoor.