Door een renovatie gaan (9)

Gerry Velema
folder_openMens
visibility0 share19
12 Oct 2018

De opbouwfase is begonnen. 

Na de weken van sloop en afbraak, tot diep in het hart van het huis, is nu echt een begin gemaakt met de opbouwfase. Toen afgelopen maandag de afdekvloer over de leidingen kwam te liggen, zag alles er meteen al anders uit. 

Ik zou zeggen: het geheel leek sterker, maar misschien ook echter. Ik zag iets terug van waar ik naar onderweg ben: herstel van mijn geliefde woonkamer. Ik zag het allebei: een beetje van het oude, maar ook al een beetje van het nieuwe dat nog komen gaat. 

Dit is een belangrijk omslagpunt in je denken, vooral als je midden in een renovatie zit. Je gaat van het oude leven naar het nieuwe leven. Zie, het oude is voorgegaan en het nieuwe is gekomen. Renovatie van mensen, waar God de specialist in is, daar vertelt de Bijbel verschillende dingen over die heel goed aansluiten bij dit moment. God zegt bijvoorbeeld dit:  

'Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping,' 

Het eerste wat veranderd is de grondslag van je leven. De basis van je bestaan.
Zo fundamenteel dat je letterlijk wisselen moet van eigenaar. Gisteren was je nog de baas over jezelf, maar vandaag - na je overgave aan Christus, door Hem gekocht en betaald, is Hij de rechtmatige eigenaar geworden van jou. Hier begint onze menselijke renovatie mee: We krijgen een andere Eigenaar voor ons levenshuis. De woning waarin je leeft, dat is te vinden in je lichaam, je ziel en je geest. Daarmee ben je mens op aarde en leef je hier en ben je aanwezig onder ons. God wordt Eigenaar van dit bestaan, als Hij je leven heeft overgenomen, je vrijgekocht heeft voor een nieuwe vorm van bestaan op aarde en voor de eeuwigheid. Nu komen deze bijbel woorden tevoorschijn: 'Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.' (Galaten 2: 20) Of deze: 'Niet meer mijn wil, maar Uw wil geschiedde.' (Math 26: 39b) 

'Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God.'  (2 Cor. 5: 17 NBG) 

Als ik aan mijn eigen innerlijke renovatie denk, dan realiseer ik me dat gerenoveerd worden plaatsvindt naar Gods bestekplan van mijn leven. Alles (mijn hele 'hier ben ik) ligt in de hand van de nieuwe Eigenaar. Eigenlijk is God altijd mijn eigenaar geweest, alleen zo leef nog niet. Ik doe soms net alsof ik toch de baas ben over mezelf, op dit momenten staat de renovatie stil. Dan verandert er niets, zelfs al is er wekenlang geen raam in de sponning van je venster en begint vrieskou vrij spel te krijgen in je leven. God overruled de mens niet als hij of zij denkt nog zelf eigenaar te kunnen zijn. Alsof je niet vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus Christus. In deze wereld is er niets mis mee om zelf de baas te zijn. Om zelfbewust te zijn, om precies te weten wat je wel en niet wilt. Maar God wacht op mensen die zich overgeven aan Hem. Die Hem meer vertrouwen dan zichzelf. En dat is een hele ingrijpende verandering in je denken. 

Daarom denk ik dat renovatie een beeld is, dat goed past op deze zeer ingrijpende verandering in ons leven. Of we nu zoals Saulus tot bekering komen van een heilloze en zondige weg, of dat we de bekering van Nicodemus ondergaan die pas ging veranderen toen hij anders ging denken over God, Jezus, de bijbel en zijn eigen leven. Maar verandering, renovatie is het trefwoord bij Gods invloed, ook in jou en mij! 

(De bestektekening is een willekeurig plaatje)

Heb je al wel eens het plaatje gezien van zijn bestektekening van jouw leven? Je weet misschien een paar dingen te noemen die niet passen bij Gods werk in jou. Ze resteren nog uit je oude leven. Overblijfselen van muren van verzet, een paar gesloten deuren, of die  verrotte vloerplanken die geen draagkracht meer hebben. Het kan allemaal weg gesloopt worden.  Misschien zijn ze zelfs recent al je huis uitgesloopt... Maar het nieuwe plan? Wat gaat er komen? Welke bestektekening volgt God, de herbouwer van jouw leven, terwijl Hij met je bezig is? Heb je daar al zicht op gekregen? 

Weet je waar je met God naar op weg bent: Herstel van je ziel, herstel van je wil, van je verlangens, je dromen, je krachten, je inzichten. Herstel van je grenzen, herstel van je interne basisveiligheid, herstel van je liefde, herstel van je emoties, herstel van je seksualiteit, herstel van relaties met anderen. Wie of wat gaat Hij maken van jou bestaan, zolang Hij welkom is met zijn renovatiewerk? 

Kijk eens achterom: kun je de containers zien met alle rotzooi dat uit je huis is weggehaald en afgevoerd kan worden? En zie je ook waar nieuwe onderdelen verrijzen, nieuwe veiligheid van muren, grenzen door goed werkende deuren van ons Ja en Nee. Zie je het dak al waterdicht worden en de vloer aan krachten winnen. God wil je levenshuis renoveren: het oude gaat voorbij, of is al voorbijgegaan. Zie het nieuwe komt, of het is al gekomen... Sla er acht op! Dank God die ons renoveren wil! 

Gods rijke zegen!  

Gerry 


Bekijk ook eens een bemoediging

Ga voor verbonden
20-03-2017 visibility1240 share45
Uw staf troost mij
03-02-2017 visibility1378 share169
Als kanker je raakt
26-06-2015 visibility1279 share0
Compassie
07-03-2014 visibility1495 share0
foto Sander is bang

€ 5,00

Sander is bang
Gerry Velema

Sander is bang voor de dood. Zijn buurman is dood gegaan. Nu vraagt Sander zich af waar zijn buurman is gebleven? Is hij een sterretje geworden, of een vlinder of engel? Mensen zeggen zoveel. De buurman zei dat hij naar het vaderhuis ging? Zou dat waar zijn? Sander weet niet wat hij zal geloven? Wie heeft er nu gelijk?

Tijd van rust en herstel

12 Apr 2019

Het herstel zet goed door! God alle dank hiervoor.