De dagen zijn kwaad

Gerry Velema
folder_openSamenleving
visibility0 share57
08 Sep 2017

Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven. (Hebreeën 13: 22 NBV) 

Het was best apart om de afgelopen weken naast twee bijzondere boeken van Joël Rosenberg te lezen, ( de twaalfde imam, operatie Teheran), twee trillers met een duidelijke boodschap aan de lezer, in de werkelijke wereld dezelfde spanningen te zien groeien omtrent Noord Korea en de jonge leider daar: Kim Jong-un. In de boeken gaat het om een dreigend nucleair gevaar in Iran en terwijl we dat lazen volgden we het nieuws op de voet omtrent het werkelijke dreigende gevaar van dit moment, vanuit Noord Korea. We zagen de machtige leider op een foto staan, breed lachend, triomfantelijk, precies naast die verschrikkelijke waterstofbom. Alsof hij nog een kind is, dat geen idee heeft welk lijden hij hiermee anderen aandoet. 

Het ene was fictie, een fictie overigens die dicht bij de werkelijkheid kan komen te liggen. Maar deze weken leek fictie bijna werkelijkheid te worden. Nooit eerder zag ik dit zo dicht naast elkaar liggen. Dat zette me aan het denken!

Je kunt de bijbel en zeker het boek Openbaring lezen als een fictie... maar tegelijk denken dat je het nooit gaat meemaken. Dat je nooit op dat punt in de geschiedenis komt,  dat de gemeente inderdaad klaar staat om haar Heer te begroeten. Christen zijn zonder dat die zeven woorden die oproepen tot heiliging, tot keuzen, tot toewijding in jouw leven iets doen... Je leest misschien over de lofliederen die gezongen zullen worden daar rondom de troon ter ere van het Lam en je denkt aan een fijne samenkomst... Maar dat jij daar zult staan, dat jij het meemaakt met de dieren en de oudsten en met al die andere gelovigen... Blijft het fictie of wordt het mijn werkelijkheid. Hoeveel tijd hebben we nog? 

Meemaken dat de oordelen te komen, dat de zes zegels verbroken moeten worden, dat er zeven bazuinen gaan klinken, dat er weeën over de wereld gaan, weeën die aanzwellen in hun kracht. Dat de winden gaan waaien zoals nog nooit eerder is gebeurd. Dat er vele bedrieglijke wonderen en tekenen zullen zijn om de heiligen te misleiden. Dat de aarde vol geweld en razernij zal zijn en de mensen zich NIET zullen bekeren maar God zullen lasteren vanwege al dit lijden. Dat er zoveel lijden en ontluistering zal zijn, dat de mensen zelfs zullen roepen en smeken om hun dood. (dat ze zelf dood willen...) 

Ik wil je een belangrijke vraag stellen: Blijft dit fictie denk je, of maken we hier al wel degelijk iets van mee? Denk hier eens over na. Hoe ver staat fictie nog af van onze realiteit? Hoeveel tijd is er nog? En nog belangrijker zal de vraag zijn: als ik weinig tijd nog heb, wat doe ik dan met die tijd? 

Zie je de bijbel in haar verwijzingen naar de climax als een inspirerend verhalenboek, of als een werkelijkheid die zich momenteel reeds aan het voltrekken is. 

De dagen zijn kwaad... Schalen van gramschap worden over de aarde uitgestort. Kijk eens naar de afgelopen week: 

De overstromingen in Bangladesh, 24 miljoen mensen op de vlucht voor het water. 

Orkaan Harvey die Houston veranderd in een modderpoel. 

De ernstige bosbranden die her en der woekeren en enorme schade toebrengen.

Aardbevingen met ongekende kracht. In Mexico deze week 

De orkaan Irma die Sint Maarten en nog veel meer landen verwoest.

Het water dat maar stijgt... 

Toenemende chaos, ontwrichting, onthechting, ontmenselijking... 

Het groeiende geweld dat mensen elkaar aan doen: de haat van Kim Yong-un tegen Amerika, de haat van de moslims jegens Israël, de haat tussen mensen, links en rechts in hetzelfde land, zoals de republikeinen en democraten, en hier in Europa: opkomende tegenstellingen die steeds meer gaan botsen met elkaar en ook met gebruik van geweld!  Haat begint het voortouw te nemen en dat beloofd weinig goeds. 

De opwarming van de aarde! Die arme poging van de mensheid het klimaat te redden, ze smeden een akkoord dat weer gebroken of niet wordt gehaald. Men verwijt elkaar en de aarde en de mensheid wordt zieker en zieker... 

Hoeveel tijd is er nog? 

Bij dit alles lieve mensen, zullen kinderen van God hun keuzen steeds duidelijker voor zich zien en ook moeten maken: Wij volgen Jezus, het Lam voor ons geslacht. Wij gaan niet voor een rijk en decadent leven hier, maar wij verlangen naar Gods gerechtigheid en liefde en zijn koninkrijk dat komen zal. Wij volgen waar Jezus ons heen zal leiden. Dwars door deze dingen heen zullen wij doortrekken, achter onze Heer aan, zoals eens Israël uittrok en Gods leiding volgde. 

Laten we het elkaar steeds zeggen: Houd  Jezus, het Lam Gods in het vizier...

Onze missie is bemoedigen, het geloof bemoedigen, versterken wat dreigt te sterven of het wil opgeven. Dat is waar de Bemoedigingssite voor staat en voor gaan, en dat alsjeblieft ongeacht hoe donker het gaat worden. Wij willen zolang we hier zijn bemoedigen en helpen waar we het kunnen. Openbaring 12 : 11 NBV

Doe met ons mee, geloof in bemoedigen. We kunnen misschien nog velen redden, door nu niet te dreigen, niet te denken dat wij gered zijn en hemelwaarts gaan, en de aarde met haar zondaren reddeloos verloren is, maar door nu priesters te zijn, temidden van de mensen. Profeten, die vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Koningen die vastberaden de strijd durven aan te gaan met het kwaad, zeker van de kracht van het goddelijke leger dat met ons is! Spreek juist nu vol liefde en bewogenheid met de mensen om je heen en toon hen dat kostbare Lam van God! Opdat ook zij het Lam gaan volgen... Want dat Lam... dat lammetje op de troon, dat staat voor de onoverwinnelijke sterkte Gods, al kwam het vanwege ons, bewust in zwakheid!  

Ontvang zijn zegen, Gerry 
Bekijk ook eens een bemoediging

Geroepen voor 2019
28-12-2018 visibility722 share76
Er was er eens
22-12-2017 visibility2039 share179
Doornenkroon
14-03-2016 visibility201 share3
Met liefs
14-10-2011 visibility117 share0
foto Kaartenset Mix

€ 2,00

Kaartenset Mix
Kaartenset

Kaartenset Mix

Wij bidden voor elkaar

18 Jan 2019

Wij zoeken bidders die thuis mee willen bidden voor specifieke en persoonlijke noden van mensen die bij ons aankloppen.