Nieuws
Nabijweekenden
Onze jongste nabijweekend 'Kom in het licht!' heeft opnieuw veel zegen, troost, licht en ruimte en vrijheid gebracht. Wat een mooi en bijzonder werk is toch.

Dit weekend zongen we op zaterdag het nieuwe lied: Morgen dans je weer. Na de zondagmorgen meeting waarbij we ook langs het kruis zijn gegaan om bij Jezus te brengen waar Hij voor gestorven is, onze zonden, onze tekorten, maar ook al het vieze modder die ons leven en het mooie van God in ons, teniet wil doen: weg er mee! Zoals ongepaste schuld, aanklachten, ongepaste verplichtingen en wat er ook maar aan je kan gaan kleven, terwijl je zo je best doet rechte sporen te trekken. 

Toen het avondmaal, heilig avondmaal. Dit prachtige sacrament waarin de Heer ons uitnodigt aan zijn tafel. Van het kruis naar het avondmaal en vieren hoe goed en sterk onze Overwinnaar en Redder is. 

Toen onze liederen en gebeden ten einde waren, kwam daar zo maar die vrolijke spontane en speelse rijdans... Hij voerde ons de tuin in, waar de zon door de wolken brak, alsof Vader in de hemel glimlachend op ons neerkeek: meisjes toch... wat een plezier voor jullie en ook voor Mij! 

Liefs Gerry 

Terug naar nieuws overzicht