Over ons

Bemoedigen is geen overdreven luxe!   Wij bemoedigen in de Naam van Jezus en lenen van onze Heer een paar inspirerende woorden van hoop, geloof en liefde. 


'Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik ze maar beknopt geschreven.' Hebr. 13: 22 (NBV) Achter de schermen: de steungroep

In 2010 nam de schrijfster Gerry Velema het initiatief om mensen te bemoedigen via internet. Dit is uitgegroeid tot een organisatie met één doel: mensen bemoedigen, juist nu!

De steungroep bestaat uit van links naar rechts:  

achter staan: Wim Velema, adviseur ;  Remmelt Bouma, bestuur, penningmeester, techniek;  Hanna Swart, bemoediger; voorzitter Steungroep  Wieger Sikkema,  bemoediger; voor staan Ina Straatsma, coördinator buddywerk ; Gery Luinstra, nabijweekenden ; Lisette Meijers was onze coördinator gebedswerk. Dit is overgenomen door Aniëla Sirks; Gerry Velema , bemoediger, bestuur ; Mirjam Velema- Mudde, was onze voorzitter Steungroep, heeft haar taak overgedragen aan Hanna Swart.


Niet op de foto:  Aniëla Sirks gebedswerk ; Lysbert bestuur, communicatie ; Nienke de Vries Montagewerk.


Nabijteam

Het nabijteam bestaat uit Gery Luinstra, Gerlinde Roorda, Bea kremer, Atty van Neerbos en Gerry Velema.

Wij organiseren met elkaar in Zevenhuizen (Gr) een paar keer per jaar een kleinschalige conferentie. Dit bijzondere werk is doorspekt met liefde.

We willen onze gasten laten ervaren hoe goed nabijheid is voor je ziel... God nodigt ons uit, en wij komen, kom jij ook? meer lezen over het nabijweekendHet bestuur

Begin 2014 is de Stichting Bemoedigingssite zelfstandig geworden. Het bestuur bestaat uit drie leden: Remmelt Bouma, penningmeester, Lysbert Schuitema, secretaris, Gerry Velema, voorzitter. Verder is betrokken als adviseur: Wim Velema. 

Samen met de Steungroep die praktisch uitvoerend is, zorgt het bestuur dat de zakelijke en formele belangen van de Bemoedigingssite geborgd zijn. 

De belangrijkste doel van Stichting Bemoedigingssite, zoals omschreven bij de Kamer van Koophandel: 

Het bieden van - bij de stichting passende - geloofsondersteuning ten behoeve van een ieder die daar belangstelling voor heeft; het stimuleren van bemoediging als een kracht van God in relaties, kerken en christelijke organisaties.