Abonnee
Tegenover 1 woord van ontmoediging staan 7 woorden van bemoediging! Eenmaal ontmoedigt, kost het tijd en vele woorden van bemoediging om weer geliefd te voelen.

Abonnee worden, waarom zou je? 

We staan in contact met de bezoekers van de Bemoedigingssite op twee manieren: 

Iemand is (gratis) abonnee of iemand bezoekt (af en toe) onze Facebook pagina. 

Bij Facebook is een hoog ‘toevalligheids gehalte’. Je moet het maar net opmerken dat de Bemoediging van de week weer langs komt met een berichtje. 

Met onze abonnees bouwen we een sterkere band op. De nieuwsbrief geeft ruimte om ook andere dingen onder de aandacht te brengen, zoals onze nabijweekenden, of sommige gebedszaken of persoonlijk omstandigheden. Dat geeft meer verbinding en relatie, ook al blijft het digitaal. 

Help ons mee om abonnees te bereiken. Het is gratis en NOOIT wordt onze lijst vrijwillig afgegeven of doorverkocht aan derde partijen.