Privacy verklaring

Onze Stichting werkt conform een privacy protocol

Stichting Bemoedigingssite verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de nieuwe wetgeving die per 25 mei 2018 in werking treedt.  Hiermee worden persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers van de Bemoedigingssite beschermd. Deze wet heet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.  


Hoe gaan wij om met persoonsgegevens: 

Wij verzamelen alleen die gegevens die relevant voor ons zijn, omdat een dienst of een product aan jou te kunnen leveren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt uit commerciĆ«le belangen. Wij zijn een ANBO geregistreerde Stichting, zonder enig winstoogmerk. 

In deze situaties vragen wij alleen om relevante informatie om je van dienst te kunnen zijn. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bij bezoek website - cookies.  
 • Bij de nieuwsbrief aanvraag, vragen we om je mailadres. 
 • Bij het inschrijven als donateur, vragen we je naam, adres, mailadres, bankrekening en Iban-nummer. 
 • Voor een bestelling in de webshop  vragen je naam, adresgegevens en mailadres.  
 • Voor een aanmelding nabijweekend vragen we je naam, geslacht, leeftijd, adres, mailadres en telefoonnummer. 
 • Voor een aanvraag om buddy of gebed, is het geven van je naam en mailadres voldoende om met je in contact te treden.   


Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Bemoedigingssite verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Als je besluit onze donateur te worden
 • Voor aankoop via onze webshop
 • Voor het organiseren van belangstellenden voor een nabijweekend
 • Voor het bieden van gebedssteun en het koppelen van aanvrager van een buddy aan een buddy. 


Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Bemoedigingssite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens door ons worden verzameld. We houden ons hierbij aan de voorwaarden van AVG. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen uit ons bestand, zodra: 

 • Jij jezelf uitschrijft voor de nieuwsbrief.
 • Zolang als jij onze donateur bent. 
 • Jij een aankoop annuleert, of een half jaar na de levering. 
 • Bij annulering nabijweekend of binnen een half jaar als het nabijweekend voorbij is. 
 • Bij annulering van je aanvraag om gebed of buddy, danwel binnen een half jaar nadat deze steun beĆ«indigd is. 

De beheerder persoonsgegeven en je eigen regie.

Elke Nieuwsbrief van ons bevat de mogelijkheid (zie onder aan de nieuwsbrief) om jezelf uit te schrijven uit ons adressenbestand. Op het moment dat je je uitschrijft, wordt het adres uitgeschreven en daadwerkelijk verwijderd.

Er is een beheerder van de persoonsgegevens. Deze beheerder kan ook controleren of een abonnee is ingeschreven, dan wel uitgeschreven en kan deze gegevens desgevraagd aanpassen. 

Verzoek om inzage, aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens kun je doen ter attentie van: 

Beheerder persoonsgegevens Stichting Bemoedigingssite
De Zulthe 1
9301AV Roden

Wij zijn verplicht een kopie van je legitimatiebewijs te vragen, alvorens wij inzage in persoonsgegevens mogen geven. Dat moet je dus met je verzoek meesturen. Binnen vier weken zullen wij contact met je opnemen.  


Delen van persoonsgegevens met anderen

Stichting Bemoedigingssite verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt dan denken aan de volgende instanties: 

 • Wij gebruiken de diensten van Mollie voor digitale verwerking van geldstromen, als donaties, betalingen ect. 
 • Wij gebruiken Google Analystic om inzage in effectief website gebruik te onderhouden. 
 • Wij publiceren onze bemoedigingen ook via Facebook, maar geen namen, foto's of andere persoonsgegevens.   


Over de Cookies die wij gebruiken

Als je onze website bezoekt gebruiken wij technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website automatisch wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder zijn opgeslagen via de instellingen (chache) van je browser verwijderen.

Om de bezoeken op de website in kaart te brengen gebruiken wij de dienst van Google, Analytics. De IP adressen van de bezoekers worden niet in zijn geheel aan Google doorgegeven, waardoor de anonimiteit gewaarborgd blijft.


Beveiliging

Stichting Bemoedigingssite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bemoedigingssite.nl

Verder wijzen we op je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als wij de kans om je recht te doen niet voldoende zouden uitwerken. 

Bestuur Stichting Bemoedigingssite 

Roden, 18 mei 2018