Bemoedigen
Tegenover 1 woord van ontmoediging heeft de mens 7 woorden nodig die spreken van liefde en moed!

Waar is het allemaal begonnen?

Mijn moeder (93) wist het me laatst nog zo spontaan te vertellen: 

Weet je hoe begon Gerry? Ik kwam op een ochtend bij je koffiedrinken en je vertelde me dat je bijna niet geslapen had. Er waren zoveel dingen door je heen gegaan. Je wilde minder gaan schrijven, je wilde iets anders gaan doen. Iets met de computer. Ik begreep er eerst niks van en dacht: nou, dat is jammer, ze schrijft zulke mooie boeken. Wat wil ze nu toch… 

Maar na verloop van tijd begreep ik het beter. God had je geroepen voor iets nieuws. Dit is ook iets, waarmee je misschien nog wel meer mensen mag bereiken en bemoedigen.

‘Vloggen’

Niemand had nog van het begrip ‘vloggen’ gehoord, ook ik niet, maar wat wij doen met de Bemoedigingssite, lijkt een beetje op ‘vloggen’.  

Het begon eind 2009. De Heer begon te spreken, stap voor stap kreeg ik instructies. Ik kan het niet anders verwoorden. Hij vertelde me hoe ik dit werk moest opzetten.   

Een website, de naam ‘Bemoedigingssite’.  Een camera, een filmpje,  een vast jasje, (intro en outro) filmpje delen via social media. Een bemoedigend woord, de bijbel open! Een wekelijkse Nieuwsbrief. Een brandende kaars, symbool dat Jezus het licht van de wereld is. Spreek de bemoediging altijd uit in de naam van Jezus. 

En eh… wanneer moet ik dit dan doen? “Doe het elke vrijdagmiddag, nog voor de zon onder is gegaan. 

Dit werk zal een digitale zeepkist zijn. Ga er op staan, stap de vrijheid en ruimte in en spreek namens Mij woorden van Geloof, Hoop en Liefde. Geef het aan Mijn kinderen die het nodig hebben om vol te houden! Doe het pro Deo, doe voor Mij. Je krijgt het immers voor niets, geef het ook door voor niets.     

Roeping

Zoiets aparts heb ik niet  eerder meegemaakt en ook niet meer hierna. In ongeveer drie maanden ontvouwde zich langzaam een wonderlijk plan. Het enige wat ik moest doen, was onderzoeken of het mogelijk was en geloven dat God sprak. En ik moest aan de slag gaan. 

Wist ik zeker dat dit van de Heer was. Nee! 

Was het logisch dat de Heer dit werk aan mij toevertrouwde: Nee! 

Het begin was voor mij letterlijk ‘op water lopen’. Ik begon aan iets waarvan ik beslist niet wist of dit wel haalbaar was. Ik was toen 53 jaar, een groentje in deze social media wereld, en filmen, monteren en publiceren van video’s, ik had nog nooit gedaan. Waar begon ik aan?  

Maar als ik niets deed, kwam ik er nóóit achter of het misschien Gods stem was geweest. Uit de boot stappen heeft het risico dat je nat gaat worden. Dat wist Petrus vast ook wel. Maar wie waagt, krijgt de kans om Jezus’ hand en kracht op een wonderlijke wijze te leren kennen! 

Juist in deze tijd! 

Ik vond het lastig mijn mooie schrijfwerk op te geven voor zo’n onzeker plan.

Maar een compromis vond ik toen ik besloot dat ik wel een jaar, hooguit twee jaar kon geven aan dit plan. Als het een fiasco zou worden, dan was er geen man overboord… Ik zou weer gaan schrijven. Dit halve antwoord stelde me gerust. Het was tijdelijk, het zou vast tijdelijk zijn en tijdelijk blijven. Inmiddels zijn we 11,5 jaar verder. (dd. 15 oktober 2021)  

Ondertussen begon mijn hart steeds meer te kloppen voor het bemoedigen. Ik dacht er over na, ik las er over in de bijbel en het begon te leven. Wat was het nodig, dat bemoedigen van elkaar, juist in deze tijd! 

Tegenover 1 woord van ontmoediging heeft de mens 7 woorden nodig die spreken van liefde en moed! 

In de afgelopen jaren heb ik deze zin: ‘Juist met het oog op deze tijd’ steeds weer opnieuw ingezet. Je zou zeggen, dat kan toch niet. Elk jaar hetzelfde zeggen. Maar ik zag dat elk jaar opnieuw het nog meer waar werd, dan het jaar er voor. De noodzaak wordt steeds maar groter, sterker en intenser. De tijden zijn nóg onrustiger en dramatischer geworden dan 11,5 jaar geleden en de toekomst zal dat vermoedelijk ook laten zien. 

Ik wil ervoor gaan dat deze site er zolang mogelijk zal zijn!

Als mijn aandeel stopt, dan hoop ik dat er een mooi stuk werk achter blijft. De Bemoedigingssite is een platvorm voor ieder mens die honger heeft naar goede woorden, bemoediging, vertroosting, verkwikking van de ziel of versterking van het gemoed. 

Zolang het dag is, wil ik mij inzetten. Tot Jezus zegt: nu is het genoeg geweest. 

De wereld ging open… 

In het verleden ben ik wel eens bang geweest dat de Heer ons zou roepen in de zending. We hebben veel zendingsvrienden. We dragen zending ook warm hart en koesteren diep respect voor hen die zijn gegaan! Maar zelf gaan… Ach, ik ben toch zo’n huismus, zelfs vakantie hoeft voor mij niet per se. Me ontspannen doe ik thuis het beste.  

Maar de Bemoedigingssite komt tot op de meest verre uithoeken van onze aarde. Ik zag enkele jaren geleden, dat er iemand in Oman regelmatig onze site bezocht. Zodra ik het zag, bad ik voor deze onbekende. 

Om een indruk te geven: In de afgelopen week dat ik dit schrijf, halverwege januari 2020, bezochten ongeveer 1600 mensen onze website. 1225 kwamen uit Nederland, 303 uit Suriname, 38 uit België, en 23 uit de VS en dan volgen nog 17 verre vreemde landen met kleinere aantallen! Wat een wonderlijk bereik!  

Lessen leren terwijl je bezig bent

Is dit echt van U Heer?

Hoe ging het verder: eind 2009 begon de roeping en het verkennen, januari 2010 aan het oefenen, de eerste voorbereidingen, en op vrijdag 5 februari 2010 verzond ik de eerste bemoediging aan 200 abonnees. Mijn eerste stap op het water…  

Na een half jaar waren er 1000 abonnees. Veel mensen ken ik niet persoonlijk. Aan het einde van dat eerste jaar waren er nog meer abonnees. God had gesproken, God had bevestigd: dit is de weg, wandel hierop. 

Bemoedigen is een kracht van God in mensen, door mensen en voor mensen! 

God zelf is de enige echte Bemoediger! Niemand anders. 

De Heer is onze inspirator, Hij brengt gedachten en de woordenstroom op gang. Soms hoor ik mezelf dingen zeggen, die ik zelf ook voor het eerst hoor. Die me diep raken, omdat ik ervaar dat ze van God komen. 

Alleen Hij zegt goede en ware dingen. 

Als ik in de camera kijk, dan ben ik me bewust dat straks mijn woorden zullen klinken op allerlei plekken, in zulke verschillende situaties: Op de bank, in de keuken, in de trein, in een ziekenhuisbed, op het strand, in Nederland, in het buitenland, op een zendingspost, in een verzorgingshuis of in een psychiatrische instelling of ergens in de gevangenis. 

God weet wie er kijkt en ook hoe deze mens luistert en kijkt. Hij weet wat ieder persoonlijk nodig heeft. Onvoorstelbaar. Maar dit maakt God tot God, Hij heeft dat vermogen om bij miljoenen, zo niet miljarden op het zelfde moment, diep en intens betrokken te zijn. 

Dus ik zie hoe de Heer bij mij is, als ik bezig ben in de studio met de opname. Hij is er, Hij helpt me en inspireert me. Maar Hij is ook bij al die mensen die even de video aanklikken en bekijken / beluisteren. Wat God daar doet, blijft vaak voor mij verborgen, maar ik hoor af en toe welke zegen het werk draagt. In dat vertrouwen ga ik rustig door.  

Gods Geest rust op ons werk. Hoe? Doordat Hij de woorden en gedachten van kracht kan voorzien. Alleen zo worden mensen bemoedigd! Zo zie ik een unieke samenwerking: De Heer regeert. 

Wat ik het meest hoor als reactie op de bemoediging is dit: deze woorden had ik nu net nodig! Dit is precies wat God doet: Op de juiste tijd, bij de juiste persoon, het juiste woord laten landen! Spreuken 25: 11 

Het is wonderlijk wat God met eenvoudige boodschappen kan doen. Ik zal het meeste hier niet weten of horen. Dat is niet erg. Voor nu is het mij voldoende, een groot voorrecht, om zo nauw met de Heer samen te mogen werken! 

Dienen in vrijheid

Ik ben nu bijna 65 jaar en altijd christen geweest. Een Nederlandse vrouw, zoals zoveel anderen met een talent of gave. Bij mij uit zich dat talent in mijn schrijven en spreken.

Roden, 26 januari 2020 / bijgewerkt op 15 oktober 2021 

Gerry Velema 

Stichting Bemoedigingssite