Door een renovatie gaan (2)

Gerry Velema
folder_openMens
visibility0 share0
04 Sep 2018

17-8-2018 

'Kaligheid', het leven in kaalheid! 

Kaal huis! 

Morgen worden de laatste meubels de kamer uitgesjouwd, de kasten weggebracht naar hun tijdelijke opslagplaats. Eerst wordt alles kaal voor de sloop kan beginnen. 

In al die 'kaligheid' moest ik denken aan een bijbels begrip 'de kaalvreter'. Hanna spreekt tijdens haar bemoediging van deze week, over Simson, een gedeelte uit het boek Richteren. Voor Simson werd Gideon geroepen omdat er elk jaar een zwerm mensen de oogstvelden van Israël introk en werkelijk alles roofde en plunderde dat aan voedsel te vinden was. De Israëlieten zelf, vluchten in die weken in de spelonken, angstig en machteloos voor de onafzienbare instroom van mensen met hun tenten en kamelen en met geen andere bedoeling dan de rijke velden van Israël leeg te roven. Zie Richteren 6: 1-6. 

Kaalvreters...

Ook het boek Joël spreekt over het effect van 'kaligheid', van inderdaad een leeg geroofd leven. Het staat in Joël 2. 
Het gaat bij ons vaak over geroofd geluk, geroofde vriendchap, of liefde, geroofde blijdschap, gestolen vreugde, weggenomen vrede... het overkomt ons door een stelletje kaalvreters of soms is het er maar ééntje. Ze komen langs om al het goede van God in je leven weg te nemen. We hebben de neiging bij het zien van een 'kaalvreter' om op de vlucht te slaan. Vechten of vluchten? Of is er nog een derde weg? 

Ik weet niet goed welke kaalvreters er in jouw leven kunnen binnenkomen stormen, watvoor schade ze in je huis aanrichten, maar ik weet dit wel: God de Zijnen! Hij is er ook nog! 

Laten we Hem betrekken bij de innerlijke nood die 'kaligheid' geeft in ons leven, omdat God beloofd in Joël 2 vers 25 dat Hij zelf ons schadeloos zal stellen. Zie op jouw Heer, zoek Hem er in, jouw zoeken naar God kan het kantelpunt worden van strijd naar herstel! 


Al die schade die veroorzaakt is en wordt veroorzaakt of zelfs in de toekomst nog zal plaatsvinden, God weet er van en Hij zal recht doen in ons leven. 'Mijn volk zal nooit meer te schande gemaakt worden!' Wat een enorme belofte. Ik wil hem vandaag verkennen: Heer, hoe werkt dit in mijn leven? Hoe gaat U dit doen? Bent U echt sterker dan die gemene kaalvreter? Zijn wij, U en Ik opgewassen tegen deze oogstbedervers? 

Er staat een opmerkelijke sleutel in dit gedeelte van Joël, in vers 23: de kinderen van Israël worden opgeroepen om zich te verblijden in de Heer. Verheug je over de belofte en zeg niet: als het vandaag nog niet zo is, ga ik er ook nog niet voor danken. Verheug je vooraf in de belofte! 

Er komt een moment dat het land weer vol op in bloei zal staan... Nu zitten de Israëlieten misschien nog de spelonken, bang voor die kaalvreters, voor de Midjanieten. Maar er komt een moment dat je niet meer op de vlucht moet slaan. Blijf staan, biedt weerstand ómdat de Heer met je is. Lofprijzing is een wapen in onze hand, juist tegenover die gemene kaalvreters. 

Er zijn vele psychologische wegen die genezing proclameren voor gewonde zielen. Als kaalvreters over hen heen zijn geweest. Maar de remedie waar ik graag aandacht voor vraag, brengt je bij het advies van de Schepper: barst uit in gejubel, want de regen komt. Vroeg en laat, steeds op de juiste tijd, zodat je groeien kunt en bloeien en je akkers vol zullen staan met het goede van God: vol geloof, vol vrede, vol rust, vol blijdschap, volle schoven kun je binnen gaan brengen. 

Die regen is de Heilige Geest. Gelovigen, kinderen van God, er wordt een weg naar herstel gewezen. De beste remedie tegen kale wanden, tegen vervreemheid, unheimlichheit. Tegen kaalvreters die geen sprankje vreugde aan je overlaten. Deze weg met God zegt dit: wees vol en vervuld met de Heilige Geest. Laat levend water je niet ontbreken, vlucht niet langer weg, maar bewoon het land en bewerk het samen met je God! Ken Hem in al je wegen, Hij zal je paden rechtmaken. De Heilige Geest kan mij de remedie van God leren vinden. Dat geloof ik en daar verheug ik mij nu al in, terwijl ik de kaalheid onder ogen moet zien. Niet alleen van mijn woonkamer, maar soms ook in relaties, in leven, in kerken... 

Kaalheid zal een einde kennen, er wordt ons een oogst beloofd, rijke velden, mooie levens, bloei en groei, dat zal God tot in de eeuwigheid verheerlijken! Kom, ik ga ik weer verder met deze renovatie: dwars door de periode van kaalheid en dat alles op de kop staat, het gaat voorbij! 

liefs Gerry 

Bekijk ook eens een bemoediging

Het boekje Verbonden
07-03-2017 visibility140 share0
Als je leven door elkaar schudt...
01-08-2014 visibility3640 share212
Waarheen?
10-01-2014 visibility1735 share0
Gepest en uitgescholden
23-11-2012 visibility309 share0
foto Kaartenset Mix

€ 2,00

Kaartenset Mix
Kaartenset

Kaartenset Mix

Wij bidden voor elkaar

18 Jan 2019

Wij zoeken bidders die thuis mee willen bidden voor specifieke en persoonlijke noden van mensen die bij ons aankloppen.