Leren volharden (Renovatie 12)

Gerry Velema
folder_openMens
visibility0 share0
15 Nov 2018

Onderweg

Onderweg gaat alles anders dan je denkt, duurt alles langer dan je denkt, onderweg veranderen de afspraken, zijn er onverwachte tegenvallers... Ik wil niet negatief overkomen, maar toch... Ik zit er midden in: onderweg gebeuren dingen waar je vooraf niet aan gedacht hebt. 

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is meer dan tegeltjeswijsheid, het is gewoon ontzettend waar.
Daarom heb ik ook enige moeite met evangeliseren in de zin van "Kom bij Jezus, Hij lost je narigheid op." Misschien is het eerlijker te vertellen dat je met Jezus er ándere problemen bij krijgt. Apart gevonden worden, vervolging en misschien wel de belangrijkste: niet langer zelf de baas zijn.   

In het leven met de Heer weet je ook niet alles van te voren. Echt niet! Daarom is vertrouwen in God onmisbaar op de geloofsweg: geen kalme reis..., maar wel hand in hand met het grootste, sterkste en betrokkenste Hart dat er op deze hele wereld te vinden is. En met deze God ga je je leven delen: Gedeelde smart is halve smart, gedeelde zorg is halve zorg, gedeelde ziekte, gedeelde last, alles waar je doorheen zal gaan, Hij zal bij je zijn en je helpen.     

Deze gedachte vult op dit op dit moment mijn hart. Want, okay... ik merk dat de renovatie veel met me doet. In het begin kon ik alle drukte en chaos nog wel een beetje buiten mijn ziel houden, maar door vermoeidheid en alle onzekerheid, totaal geen grip op de situatie lijken te hebben, lukt het mij steeds minder goed de deur dicht te houden. Stress slaat naar binnen. Ik ga twijfelen of dit nog ooit goed gaat komen. Verstandelijk weet ik natuurlijk best dat het goed gaat komen, maar emotioneel lijkt het net alsof het werk en de drukte maar toeneemt. Afnemende krachten laten je geloven dat het werk meer gaat worden. Maar in feite ben je gewoon moe geworden en wordt werk elke dag een beetje minder.

Best gek om te dat zo te onderkennen in je emoties, misschien herken jij dit ook wel in jouw leven, in een heel andere situatie.  

Een voorbeeld: Laatst tilde ik mijn kleindochtertje een stukje op de arm. Eerst denk je: ach, kom maar even, oma kan je makkelijk tillen. Zo zwaar ben je nog niet. Maar na een stukje wandelen ging ik het voelen. Mijn arm en mijn schouder. Haar even op de andere heup genomen, maar ook dat valt na een tijdje niet meer mee. Mijn kleindochter is niet zwaarder geworden, maar ze voelt zwaarder, omdat ik vermoeid ben geraakt door het te lang tillen.

Iets dergelijks gebeurt er nu ook. Deze renovatie duurt best lang, langer dan van te voren was gepland. Daardoor wordt het extra zwaar. Iets dat lang duurt is veel belastender dan wat het feitelijk zou moeten zijn. Denk ook maar aan lang ziek zijn, lang door depressies geteisterd worden, lang in een relatieprobleem zitten. Het wordt zwaarder dan wat objectief beoordeeld kan worden door een buitenstaander. Juist vermoeidheid zorgt er voor dat niet meer scherp genoeg meer je eigen situatie inschatten. En God weet dat! 

Jezus roept mij al mijn hele leven toe, vanuit zijn Woord: kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn... (Math. 11: 28-30) 

Dus wat gebeurt er bij mij op een dag als vandaag, als ik vermoeid ben geraakt door de chaos van een renovatie die me uitput en afmat. Wat betekent dan nu dat geloof van me? Wat heb ik er aan? Ik zit op de leerschool van Jezus, het is de bedoeling dat ik hieruit iets leer in dit leven. Deze prachtige woorden uit Mattheüs zeggen ook letterlijk dit: 'Neem mijn juk op je en leer van Mij!' 

Als het leven pijn doet, als het leven mij stuk breekt, dan ligt wil ik leren van mijn Heiland. Juist nu is mijn hoop op Hem gevestigd. Jezus heeft mij vast, hoe vermoeid ook, hoe stuk ook, hoe gebroken ook, ik ben in Zijn hand met alles er op en er aan. Alles wat zeer doet en aan mij kleeft, komt bij Hem terecht. Jezus verstaat de kunst om uit gebrokenheid en vermoeidheid nieuwe en mooie en goede dingen voort te brengen. Hij gooit het niet in de prullenman, maar Hij herstelt jouw leven te midden van de renovatie. Te midden van je ziekte, van je nood, je verdriet. Te midden van je zwakheid, zal Hij zijn kracht laten zien aan je. Dit is de les van Gods kinderen: leren van Hem op de momenten dat je denkt: ik kan beter maar afhaken want ik beteken niets voor God. Je weet toch dat Paulus dit heeft gezegd in 2 Kor 12: 8-10: geef mij maar verdrukking en zwakheden, want ik kan juist nog meer "leren", omdat juist dan pas duidelijk wordt Wie God is, in mij. Wat een levensles! Wat een uitdaging om hier voor te gaan, juist als je vermoeid bent en het zelf niet meer helemaal redt.  Als ik het niet meer kan, kan Hij het nog, door mij heen. 

Dit is echt een lange, lange levensweg voor gelovigen: elke keer als er weer iets onverwachts gebeurt, en het valt je tegen en het bedreigt je levensenergie en je vreugde in God weg te kapen, dan is het tijd voor een les van Jezus! Ga naar school toe en leer je les. Hoe?

Ik kom bij Hem! Jezus, de beste plek voor vermoeiden, voor angstige mensen, radelozen, voor flink tekortschietende mensen: Jezus! Ik kom bij U, want U roept mij: vermoeide Gerry, Kom bij Mij! Ik kom met mijn alledaagse dingen, die me bezwaren en ik bid dat Uw wil geschiede in mijn leven, in de hemel, zo ook op mijn leven op aarde! Kom bij Mij, vermoeiden, Ik zal je kracht geven. Dat is iets dat ik nu kan en mag leren. Sterker nog: Jezus kan uitgerekend deze situatie vandaag gebruiken om het mij een les te leren. Als ik zo fit als een hoentje ben, is deze les enkel theoretisch. Maar als ik vermoeid ben, maak ik met Hem een praktijkles mee! Ja toch?! 

Ik bid vandaag ongeveer zo: Lieve Here Jezus, mijn God waar ik van houd en op Wie ik hoop, hier ben ik, een vermoeide vrouw. Ik ben uw kind, U kent mij. Ik vertrouw mijn leven aan U toe. Alles gaat anders dan verwacht en gepland. Moeheid verduistert mijn blik, moeheid ontneemt mijn hoop dat het straks okay is. Verstandelijk weet ik het wel, maar emotioneel nog niet. Ik ben de chaos en drukte gewoon een beetje zat, Heer, echt wel. Ik wil komen als vermoeide en van u kracht ontvangen. Ik wil vandaag mijn les leren, die juist vandaag geleerd kan worden. 

Here Jezus, houdt mijn hoofd omhoog, dan houd ik mijn hoofd omhoog,
Here Jezus, sterk mijn rug, dan recht ik mijn rug,
Here Jezus, versterk mijn knieën, dan strek ik mijn knikkende knieën,
Here Jezus, pak mijn hand vast, want ik ga vandaag aan uw hand verder.
Tussen U en mij zal nimmer scheiding zijn! Amen. 

Ik vertel je dit vandaag, om je te bemoedigen, in Jezus liefdevolle Naam. 

Liefs, Gerry 
Bekijk ook eens een bemoediging

Trouw in vriendschap
24-02-2017 visibility1347 share109
Als je leven door elkaar schudt...
01-08-2014 visibility3662 share212
1000ste
17-05-2013 visibility134 share2
Gods timing
02-07-2010 visibility509 share1
foto Verbonden

€ 9,99

Verbonden
Gerry Velema

Verbonden is het vierde boekje in de serie 'Een bemoediging voor jou!' Het boekje staat vol persoonlijke en eerlijke levenslessen over liefde, vriendschap en relaties. Een boekje, als hartsrelaties je aan het hart gaan!

Doven & slechthorenden

09 Aug 2019

We maken een begin met de nieuwe filmpjes om deze af en toe te ondertitelen. Vandaag het tweede filmpje...