slot Athene actie (17)

Gerry Velema
folder_openSamenleving
visibility0 share63
16 Jun 2016

De balans is opgemaakt.

Dit is het slot van de 17 delige blog over Athene met veel aandacht voor de vluchtelingen.

Het is een spontane actie van meeleven geweest en deze actie mogen we geslaagd noemen. Nog steeds raakt het me enorm dat er wereldwijd zoveel mensen op de vlucht zijn geslagen voor honger, armoede en geweld. Er zijn nog nooit zoveel mensen slachtoffer geworden van religieus geweld als in onze dagen, nog nooit zoveel christenen vervolgd vanwege hun geloof, als in onze tijd. Als er ooit een tijd is geweest dat het onderlinge bemoedigen nodig was, dan is het wel vandaag! 

Er is maar liefst € 1905,00 rechtstreeks overgemaakt op de rekening van Stichting Bootvluchteling o.v.v. Actie Bemoedigingssite. Namens deze organisatie mag ik jullie hartelijk bedanken voor elke euro die is overgemaakt! Met dit geld worden hulpgoederen gekocht en ingezet voor de vluchtelingen. Op deze manier worden vluchtelingen ondersteund in hun moeilijke levenssituatie.

Mijn eigen indruk van de situatie in Athene: het leven van een vluchteling is het beste te vergelijken met leven in een jungle, waar het recht van de sterkste vaak domineert. Ik was in een groot UNCHR kamp, op de oude luchthaven van Athene, Elliniko. 

Hier heb ik verschillende dingen gedaan: Meegeholpen met de distributie van het dagelijks eten, elke dag drie uur spelen met kinderen, en het sorteren van tweedehands schoenen. Ik zag zowel het bikkelharde bestaan, als ook de zachte kant van mensen, om steeds te blijven proberen er toch iets van te maken. Ook gastvrijheid bleef hoog in het vaandel staan, al was hun territorium een paar vierkante meter deken.

In dit kamp worden ca. 5000 voornamelijk Afganen opgevangen. Ze worden veelal gezien als economische vluchtelingen en zullen geen verblijfsvergunning krijgen. Wat de reden ook is van hun vlucht, het dagelijks bestaan van de vluchteling is zwaar. Mensen hebben alles opgegeven om een nieuw bestaan te zoeken. Op dit moment hebben ze praktisch niets meer. Met niets moeten ze zien de dagen door te komen, want ze kunnen ook nog eens niets doen. De regie over hun leven zijn ze kwijt geraakt door vluchteling te worden. Hierdoor zijn afhankelijk geworden van hulporganisaties en bijzonder gevoelige prooi voor mensensmokkelaars.

Overal moeten ze voor in de rij staan, veel geduld hebben, je beurt afwachten: voedsel, kleding, shampoo, wasmiddel om kleren te wassen, een vegertje om stof uit je tentje te vegen ect, luiers als je een baby hebt, in de wachtkamer van de arts of verpleegkundige ect. ect. 

Als ik kinderen bewust liet kiezen uit gekleurd papier, dan realiseerde ik me dat dit iets van regie teruggaf: Kies maar wat je wilt: rood, wit of geel? Wil je kleuren met stiften of met wasco? Wil je touwtje springen of meedoen met basketball? 

Wij speelden elke dag met de kinderen, van 11.00 uur tot 14.00 uur. Alles gaat anders dan in ons verzorgde landje. Het spelen vroeg onorthodoxe wegen: er was geen veilige speelplaats voor de kinderen. Tekenen en les geven gebeurde op de grond.
 De school voor de kinderen van Elliniko, waar hard aan gewerkt is, en dat zoveel goeds zou betekenen in het dagritme van de kinderen en de gezinnen, liep stuk op de Griekse overheid. Er werd geen vergunning afgegeven om een mooi groot leslokaal in het hoofdgebouw te gaan gebruiken voor onderwijs. Het plan wordt niet helemaal opgegeven, maar desondanks, Stichting Bootvluchteling zal hier niet meer bij betrokken zijn. In samenspraak met de Griekse overheid en de coördinatie van hulporganisaties, is besloten dat Stichting Bootvluchteling in een ander kamp, Malakasa, het werk zal voortzetten. Hier zal Stichting Bootvluchteling meer mogelijkheden hebben om met de kinderen concreet aan de slag te kunnen gaan. Er worden op hun site momenteel leerkrachten opgeroepen om zich in de zomer voor een periode beschikbaar te houden voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen. 

Tegelijk doet het mij verdriet dat we de kinderen van Elliniko, die ik heb leren kennen, dit nu niet hebben kunnen geven. Hier zie je ook het dilemma in onze goedbedoelde wens om vluchtelingen te helpen: wij kunnen geen ijzer met handen breken. Of het nu gaat om honger, om aids, om oorlog, om vluchtelingen of natuurgeweld, altijd zie je weer: er zitten REUSACHTIGE grenzen aan onze hulpverlening!  

En toch moeten we blijven gaan, blijven helpen. Ook al is het een druppel op de gloeiende plaat. Ieder mens telt! Mensen zijn geen nummers! Ik wil de hoop en de wil om te helpen, niet verliezen door die enorme getallen, en door het vaak falende beleid van overheden die van alles in de weg staat. Ik wil in elke vluchteling die ik tegen kom een medemens zien, iemand die dat kleine, hartelijke gebaar zo heel hard nodig heeft! Laat ik het royaal en van harte geven.  

Want was is nu twee euro voor de meesten van ons? Een kopje koffie ergens op een terras kost vaak al meer. Weet je dat momenteel in Athene jonge jongens hun lichaam aanbieden voor seks, voor slechts € 2,00!!! Hoe diep is dan de nood!

Vluchtelingen... bescherm ze in vredesnaam! Want als je werkelijk niets hebt, dan ligt alle gevaar van de jungle op de loer: het recht van de sterkste en slimste, maar ook roven, stelen, doden, kleineren, uitputten, martelen en slavernij. Vluchteling zijn, kies je daar wel voor?  

Mogen we als christenen bewogen blijven... 

Gerry 

Nog eenmaal:  IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37, t.a.v. Stichting Bootvluchteling, o.v.v. Actie Bemoedigingssite.  

Bekijk ook eens een bemoediging

Durf jij te vragen?
13-01-2017 visibility1653 share127
Kun ze jou wel missen?
15-01-2016 visibility1402 share0
Wie geloof jij liever?
07-08-2015 visibility1104 share0
Zegen mij Heer
07-10-2011 visibility158 share0
foto Verbonden

€ 9,99

Verbonden
Gerry Velema

Verbonden is het vierde boekje in de serie 'Een bemoediging voor jou!' Het boekje staat vol persoonlijke en eerlijke levenslessen over liefde, vriendschap en relaties. Een boekje, als hartsrelaties je aan het hart gaan!

Help jij mee bemoedigen?

14 Nov 2019

Help jij mee bemoedigen? We zoeken bidders, donateurs, maar ook mensen die eenmalig ons werk zegenen met een gift.