Verwarring en chaos

Gerry Velema
folder_openSamenleving
visibility0 share9
03 Feb 2017

Hij heeft tegen ons gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zei ook dat deze wereld niet zijn wereld was. Hij zag beter dan wij hoeveel onrecht er al zegevierde, ook toen al, tweeduizend jaar geleden. Dat was zelfs nog 600 jaar voor Mohammed kwam en met deze man kwamen weer andere gedachten over wat waarheid is, wat de weg is en wie ons leven zal brengen. 

Onze Heiland, de Heer die we zo lief hebben gekregen, omdat we zijn gaan luisteren naar wat Hij te zeggen had en ook om hetgeen Hij voor ons heeft gedaan, dat blijft zo uniek! Vanochtend las ik in 2 Samuël 7: 22, 23 dit ware woord en het herinnerde mij meteen aan Jezus en aan mijn kostbare relatie met Hem. David zegt hier: 

Er bestaat geen andere God dan u. 
En wie kan zich met Israël, uw volk meten (hij schreef dit ± 1000 voor dat Jezus werd geboren)
Het is het enige volk op aarde waarvoor een god zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk te maken, om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden... 

We dienen een God die zich ingezet heeft! Eerst op vele manieren, die verhaald zijn in het eerste testament van God. God die zich inzet voor een klein volk, om hen te leiden door onrustige tijden van grote overheersing. En dan komt Jezus, de Zoon van God. Hij doet hetzelfde: hij zet zich opnieuw in, maar nu voor de hele wereld! Opnieuw trekt God te strijde tegen geestelijke wereldbeheersers en de groten der aarde die onrecht en gemeenheid en verderf zaaien over de wereld. Jezus komt hen verlossen uit al die ontreddering. Hij verwerft zich een volk dat samen met die eerst gekozenen, Gods aanwezigheid op aarde laten zien. Dat blijft onze roeping, ondanks de verwarring die nu uitgegoten wordt. Ik zeg het ook tegen mezelf: heb er geen deel aan, deze dingen moeten gebeuren, maar zie op naar het licht van onze God!

Die verwarring is bijna niet meer voor een mens te doorzien, alle complot-theorieën ten spijt. De taal en de retoriek die vandaag de dag klinkt uit de mond van wereldleiders, is ronduit beangstigend. Dat voel ik zelf ook. We gaan met ons land een heftig voorjaar tegemoet met de nieuwe verkiezingen in aantocht. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen, zoveel mogelijk. En toch denk ik dat het stemmen niet kan afwenden wat ons te wachten staat. 

Wij zullen meer dan ooit moeten doen wat David zich destijds realiseerde: omgeven met geweld, bedrog, intriges, zelfs binnenshuis, keek hij bewust omhoog naar de Eeuwige, en prees zijn God voor zijn betrouwbare betrokkenheid, een goddelijke gunst voor een man die heel goed wist dat hij niet onkreukbaar was, maar wel uitverkoren! Lieve mensen, laten wij ook ons hoofd omhoog heffen: 

Bij zoveel onbetrouwbaarheid, blijf betrouwbaar!

Bij zoveel verwarring, zoekt en vraag naar de Heer,

bij zoveel wegen en partijen in het land, raadpleeg je Hemelse Vader wat je moet stemmen en

bij zoveel onrust, weet je geborgen, dat dit niet voor altijd zo zal blijven.

Deze dingen zijn voorzegd dat ze moeten gebeuren, maar ze gaan voorbij.
Na de nacht die langzaam over ons komt, zal het weer dag worden: Gods dag komt! Dan zal er geen donkerheid, leugen, gemeenheid, dubbelhartigheid, onbetrouwbaarheid, meer zijn. Daar zie ik naar uit en ik hoop en bid, jij met mij. 

Maranatha! Jezus, Hij komt! 


Gerry 
Bekijk ook eens een bemoediging

Ik zie jou (deel 2)
16-06-2017 visibility2267 share236
Alles kwijt?
06-02-2015 visibility1631 share0
Afgekeurde vruchten
13-01-2012 visibility0 share0
Hebr. 8 Als ze je passeren
22-10-2010 visibility28 share0
foto Verbonden

€ 9,99

Verbonden
Gerry Velema

Verbonden is het vierde boekje in de serie 'Een bemoediging voor jou!' Het boekje staat vol persoonlijke en eerlijke levenslessen over liefde, vriendschap en relaties. Een boekje, als hartsrelaties je aan het hart gaan!

Help jij mee bemoedigen?

14 Nov 2019

We hebben een gezegend jaar achter de rug en maken ons op voor het komende jaar. Help jij ons mee, door gebed, of als donateur of met wat extra financiële steun nodig voor onze "nabijweekenden".