Wat stelt een beetje yoga nu voor?

Gerry Velema
folder_openSamenleving
visibility0 share0
22 Jun 2018

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis en inzicht in het Woord en de wijsheid van de Heer.  (Naar het woord uit Hosea 4:6) 


Zie jij jezelf deze dingen zeggen? 

Ach, ik zie er niet zoveel gevaar in...
En wat dan nog, als je er nu baat bij hebt...?
Die Chinese wetenschap bestaat al wel meer dan 5000 jaar... 
Maar God heeft aan hen toch ook kennis en wijsheid toevertrouwd, nou dan...
Mogen of moeten wij zelfs niet alle dingen onderzoeken en het goede daaruit behouden...

By the way: gebruik jij nooit een paracetemolletje tegen de hoofdpijn? 


Oosterse beïnvloeding, valt het wel mee of valt het toch wel tegen? 


Bij tijd en wijle komt het weer eens langs in mijn leven: die beïnvloeding uit de alternatieve hoek van geneeskunst of therapie. Ik loop er het liefste met een grote boog omheen, maar soms lukt dat niet. Als iemand uit mijn omgeving er door gegrepen wordt, dan ineens komt het toch weer heel dichtbij. Ook al zingen we samen dezelfde prachtige liederen vol van grote woorden voor onze God, dit mooie lijkt geen rol van betekenis te hebben zodra we met modder tussen onze tenen, op de aarde zijn en moeten praten over de vermeende invloed in de rijkdom en wijsheid uit het Oosten. Zij lijkt met zijden kousenvoeten binnen te komen... Zelfs in christelijke organisaties... Waar is het inzicht dat ons waakzaam houdt? 

Onbegrijpelijk dat wij enerzijds God zulke grote dingen toezingen, en we menen het ook nog, en op maandag geen enkele moeite ervaren als we ingaan op de 'hulp' die ons wordt aangeboden door yoga, acupunctuur, reiki, shiatsu en vergelijkbaren. Gestoeld op oude Chinese 'geneeskunst' die weer op haar beurt geschonken is door vertrouwelijke omgang met de goden in het Oosten.

Ze noemen het wijsheid! Ze noemen het een gave van God, geschenken aan de wereld en ze vergelijken het maar al te graag met onze reguliere Westerse geneeskunst. Nu moet ik wel zeggen, als oudverpleegkundige, dat wij misschien ook wel een ste makkelijk in plaats van God te raadplegen, in de arts Gods waarheid zien. Alsof de arts altijd een instrument van God is, tot ons welzijn. Maar dat is helaas ook lang niet altijd de waarheid. Ook onze Westerse geneeskunst moet getoetst worden. Er klinken soms ook valse profetieën door in de woorden van een arts, dingen die God niet voor heeft met iemand. Menige keer heb ik meegemaakt dat artsen abortus voorstelden, vanwege de te verwachten ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. De ouders kozen anders en kinderen werden geboren en kwamen gezond ter wereld. 

En toch zie ik verschil tussen Wetenschappelijk Westerse geneeskunst en de oude Oosterse geneeskunst. En dat dit zeker voor kinderen van God verschil moet maken, dat geloof ik ook. Gebrek aan inzicht is de grondslag van verlies.

Omdat er veel te verliezen en te winnen valt, het is maar van welke zijde je het bekijkt. Ik wil je in deze blog proberen bewust te maken, van dingen die eigenlijk iedere christen moet weten over onze enige God, Jaweh! Voor als je Hem en Hem alleen wilt dienen... Mag God je zegenen bij het lezen van deze eerste aftrap, aan dit artikel wordt nog verder gewerkt. 


Je zou mensen kunnen indelen in 4 categorieën:

De bewust wetende mens, hij of zij is zich door het verzamelen van kennis en inzicht, het meest bewust welke gevaren er om hem heen kunnen zijn. Hier kan hij op anticiperen en daardoor loopt hij het minste gevaar en risico. 

De onbewust wetende mens, deze mens is van nature gezegend met de juiste snaren om te onderscheiden wat goed voor hem is en wat niet. Op een sensitieve manier, innerlijk afgestemde atenne (vaak op God gericht) zal hij zichzelf tijdig kunnen beschermen tegen gevaar. 

De bewust onwetende mens is de mens die weet dat hij tekort schiet in kennis en dat dit hem in gevaren kan gaan opbreken. Daarom zal deze mens uit voorzorg behoedzaam zijn bij gevaren. Onzeker over hetgeen hem kan overkomen of gebeuren. 

De onbewust onwetende mens is zich van geen kwaad bewust. Maar hij is ook niet bewust van zijn gebrek aan kennis hierover, ook mist hij niet de snaren van fijngevoeligheid die hem zouden kunnen bijstaan. Deze mens loopt de meeste risico's ergens in te verzanden dat gevaarlijk voor hem is. 

Tegen deze vier verschillen: bewust wetend, onbewust weten, bewust onwetend, onbewust onwetend, wil ik iets delen over de beïnvloeding vanuit het Oosten. Hoe komen we aan het gemak waarmee we gevaar onderschatten dat er is in hemelse gewesten? Omdat we die gewesten niet kennen, of omdat we er niet geloven, of omdat we onwetend zijn, onbewust zijn van geestelijke, hemelse gewesten? Hoe komt het dat we blind zijn voor demonie? Omdat we ze niet zien, niet kennen, niet tegenkomen, daarom bestaan ze ook niet? Hebben wij als christenen een geestelijk onzichtbare vijand, waar we strijd tegen moeten leveren? Wie is die vijand dan in jouw leven? Waar kom je hem dan in tegen en wanneer moet jij zeggen: Ga weg van mij satan, ik geloof je niet! 

In deze blog wil ik wijzen op het gevaar om de invloed van Oosterse goden te onderschatten.  

Internationale dag voor yoga... aftrap in Amsterdam dit jaar! 


Er wordt al jarenlang een vreedzame campagne gevoerd om ons denken rijp te maken voor de invloed van andere goden, dan Yaweh, de god die wij hier in het Westen jarenlang als enige god hebben gekend. Waar we vanaf dat de kerk ontstond ook bezig zijn geweest met de grote opdracht dit evangelie te brengen over de hele wereld, lijken we nu aan te komen bij een tijd waarin andere goden ons komen opzoeken of wij hen ook willen leren kennen. 


Blind voor onze eigen geestelijke rijkdom, worden we verleid om onder de indruk te komen van iets dat veel ‘waardevoller’ lijkt. De zin alleen al (op internet regelmatig gebruikt) dat de Chinese geneeskunst al 5000 jaar oud is… Dat schrijven ze niet zomaar, nee, dat moet ons imponeren! We weten immers dat onze Westerse geneeskunst daarbij vergeleken een extreem jonkie is, hooguit 200 jaar zal bestaan of ietsje langer misschien.

Maar als gelovige en bovendien geestelijk alert en wakker, denk ik: die Westerse geneeskunst mag dan jonger zijn, maar de grote Geneesheer aller tijden, is ouder! Veel ouder! Hij heet El Rafa, de God die geneest! Wat God en zieke mensen betreft...   Ik dien een God die al meer dan 6000 jaar trouw zijn goedheid, grootheid en liefde betoont aan mensen! Moet ik me nu laten imponeren door deze geneeskunst (van goden) uit het Oosten?

 

Zo'n zin doet iets met open, ontvankelijke mensen. Het zijn reclame krachten, verkoop technieken die toegepast worden op het denken van mensen. Maar als het allemaal zo heilzaam zou zijn, zeg me dan eens: is China wel een land dat als voorbeeld kan dienen? Zou je er geboren willen zijn? Denk je dat je daar beter verzorgd zult worden, dan hier, vanwege oude traditie en 'geneeskunst'?

 

Bovendien moet je weten, bewust weten, dat achter deze ‘Chinese geneeskunst’ het geestelijke (yin/yang) denken staat, de filosofie die het Oosten zo heeft gekenmerkt. Dit denken komt voort uit hun omgang met hun goden.

Zoals de Joods-christelijke denkwijze de Westerse geneeskunst sterk heeft beïnvloed. Misschien niet 100%, maar vergeet niet dat in het verleden grote christelijke wetenschappers en Joodse wetenschappers aan de basis hebben gestaan. Het zijn grondleggers geweest van de Westerse geneeskunst. 


Goden hebben invloed op het denken van mensen. Bij de Oosterse goden vind je veel sterker het onbewust onwetend laten, dan hoe Yaweh met zijn kinderen om wil gaan: altijd via bewustwording, via bewuste keuzen. Maar het massaal onderdrukken van een volk door gebrek aan scholing, door onwetenheid instant te houden, ongeletterd te houden, dat zijn krachten die je veel sterker in het Oosten zult tegenkomen, dan in het Westen. Zeker in de oudheid, toen de goden de geneeskunst van China ontwikkelden. 


Kennis en inzicht, beschermen ons tegen gevaar. Ook tegen een geestelijk gevaar. 


Mag ik je een stukje kennis overdragen? Weet je dat onze God een jaloers God is en dat is in de godenwereld  best apart. Oosterse goden zijn voor zo ver ik weet helemaal niet jaloers, maar Yaweh dus wel. En Hij is de God die ik wil dienen en liefhebben.  


Is het niet gevaarlijk voor ons dat onze God, Jehova, veel minder makkelijk zich 'verkoopt' aan de wereld, dan die goden die zich aanvankelijk bescheiden op de achtergrond bezighouden met een mens.


Onze God wil meteen de eerste en de enige god zijn. Hij duld geen mengvormen. Eigenlijk net zoals een vrouw het niet kan verdragen dat haar man maar blijft kijken naar die mooie buurvrouw die naast hen woont. Ze zal verteerd worden door jaloezie, zo heeft God heilige jaloezie. Het eerste gebod van de 10 geboden gaat hierover, zo belangrijk is het: Ik wil niet dat je andere goden naast Mij in je leven een plaats geeft, bewust niet en ook onbewust niet! Ik zal zelf bij weg gaan, als je je hen wel plaats geeft. 


Het kan die Oosterse goden maar weinig uitmaken of er nog eentje bij geschoven wordt in hun kring. Zij gaan voor onbewust hun invloed uitoefenen op de mens, terwijl God juist bewust een keuze vraagt voor een relatie met Hem op deze voorwaarde van Hem. Wat betekent deze kennis voor jou en mij als we omgaan met allerlei invloeden vanuit het Oosten. 

 

Menige Oosterse therapie of opleiding  is niet bewust anti-christelijk. Dat kan je in verwarring brengen. Vergeet niet dat het deze goden niet veel uitmaakt hoeveel goden jij wilt vereren. Het maakt jouw Enige God iets uit! 

Dus je hoort van hen niet dat je voor hen moet kiezen... Dan zou je misschien op je hoede zijn, en de keuze niet maken. Maar we horen het niet... Het is misschien ook niet eens direct hun intentie om je bij onze God Jaweh weg te halen, maar uiteindelijk gaat het wel gebeuren. God zelf zal niet blijven wonen in een hart waar ook plaats geboden wordt voor andere goden.  


Over de invloed vanuit het Oosten, was er deze week weer een opmerkelijk staaltje: Er bestaat nu wereldwijd een Internationale Yoga dag. De aftrap was dit jaar zelfs in hartje Amsterdam! Want yoga verovert de wereld!


Nu heeft India, de bakermat van Yoga, een premier Modi, die heel bewust en actief Yoga wereldwijd promoot. Hij zelf is een groot liefhebber van Yoga.


Hij noemt Yoga een grote gift aan de wereld. Een gift tot welzijn en vrede en juist in deze tijd. 


Modi gebruikt elke ontmoeting met welke politieke leider dan ook, om tijdens het gesprek ook de waarde van Yoga ter sprake brengen… En ondertussen, bewust of onbewust, worden er goden gediend en geëerd. Zo werkt geestelijke beïnvloeding.

 

Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body; thought and action; restraint and fulfillment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well being. Let us work towards adopting an International Yoga Day." Aldus Modi. 

 

Yoga een gift aan de wereld… Dit is ook weer zoiets om te imponeren! Het klinkt allemaal zo verlossend en mooi, zo vredig…

Maar ik dacht meteen aan dat prachtige lied, dat bezingt dat wij geloven dat de hemel haar grootste schat heeft geschonken in Jezus Christus? En is daar ons hart vol van? Stroomt onze mond er van over zoals bij de premier van India, die over Yoga wil spreken? 

 

Ik schrijf dit artikel bewust wetend dat er teveel christenen zijn die de beïnvloeding vanuit het Oosten onderschatten. Dat maakt ons niet weerbaar. Zolang onwetend en onbewust blijft begeef je je in een gevarenzone! Als zou jij denken dat het allemaal wel mee zal vallen en niet zo'n vaart zal lopen, ik weet niet of onze God er net zo over denkt. Hij neemt het toch wel erg hoog op dat het volk Israël telkens weer opnieuw toch een mengvorm denkt te kunnen aangaan? Het is ons ter lering en onderwijzing gegeven, deze kennis over de geschiedenis van mensen met hun God, Jaweh. Neem het serieus! 


Gerry 


Bekijk ook eens een bemoediging

Troostpleister & wonderkusjes
06-04-2018 visibility1042 share109
Regeer in mij
11-08-2017 visibility1015 share50
Verbonden 10
01-02-2017 visibility21 share0
Nabij God (1)
03-08-2012 visibility165 share0
foto Kaartenset Mix

€ 2,00

Kaartenset Mix
Kaartenset

Kaartenset Mix

Bedankt lieve mensen

17 Feb 2019

Bedankt lieve mensen